[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Słowo wstępne   HISTORIA Lucia Tokárová Etnická diverzita horného Potisia v dobe rímskej a jej odraz v antických prameňoch Iryna Martynyak Słowiańska tradycja i kultura w arabskich źródłach pisanych w pierwszej połowie X wieku (na podstawie materiału Księgi cennyh skarbów Ibn Rusty)   POLITYKA Andrzej Olejko Galicyjskie memento dla wielkiej wojny, czyli cmentarny krajobraz po bitwie 1914–1915 A.D. 2014, w setną rocznicę jej wybuchu Вадим Задунайський Порівняння найменувань рангів у формуваннях Війська Польського та Українсь-кого Війська в 1918–1920 рр. Mykola Bondaryev Polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec mniejszości polskiej na Ukrainie Wschodniej po 1989 roku na przykładzie działalności wybranych organizacji polonijnych   STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Pavol Miklovič Uhorsko-poµské vz»ahy druhej polovice 16. storočia v kontexte Iątvánfiho kroniky Igor Strnisko Reflexia slovensko-poµských vz»ahov v denníku „Slovák“ v roku 1920 Luciána Hoptová Západné Bielorusko ako súčas» Poµska v rokoch 1921–1922 z pohµadu bieloruskej historiografie Ewelina W. Klimczak Cienka czerwona linia. Rzecz o relacjach polsko-ukraińskich na przykładzie Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r. Milan Moravec Obraz OUN/UPA v české ľurnalistice a českém a slovenském odborném tisku v posledních dvaceti letech Kyrylo Mieliekiestsev Polish-Ukrainian relations in 2004–2013. Bilaterals Strategic Partnership or sub-eu Cooperation?   SPOŁECZEŃSTWO Jaroslav Nemeą Testament rektora ąpitála v Banskej Bystrici Klementa Seletia (+1533, Myślenice) Andrzej Król Mniejszości etniczne Rusi Czerwonej w świetle dokumentacji sejmiku w Sądowej Wiszni z lat 1572–1668 Joachim Popek Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau Michal Čakloą Obraz Poliakov na stránkach „Slovenských novín” v rokoch 1868–1875 Andrzej Bonusiak Polacy na terenie współczesnej Słowacji i Ukrainy. Próba porównania Grzegorz Krzysztof Krzeszowski Kultura duchowa Rzeszowiaków w okresie świąt wielkanocnych

Skip to content