[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Włodzimierz Zięba i Krzysztof J. Kilian – Słowo wstępne,
Jan Srzednicki – Przyczynek do księgi pamiątkowej Profesora Andrzeja L. Zachariasza,
Stefan Król – Gdzie,
Andrzej L. Zachariasz – Moja droga do filozofii,

I. QUO VADIS PHILOSOPHIAE?:

1. ISTNIENIE I POZNANIE:
Zdzisław Cackowski – Kłopoty z istnieniem / „istnieniem”, Józef Bańka – Recentywizm jako europejski zen,
Józef Lipiec – Esse = percipi, czyli o tworzeniu i unicestwianiu świata (refleksje swobodne),
Henryk Skolimowski – Refleksje na temat nowej epistemologii,
Józef Dębowski – Pluralizm filozofii i jego granice. Czyli: czy jest możliwe rozstanie z „filozofią pierwszych zasad”?,
Przemysław Paczkowski – Filozofia jako theoria,
Kazimierz Jodkowski – Epistemiczne układy odniesienia i „warunek Jodkowskiego”,
Jan Srzednicki – Problems with revolutionary conceptualisations and their historical impact,

2. CZŁOWIEK, KULTURA I POLITYKA:
Stefan Symotiuk – Homo inquietus, Stanisław Czerniak – Antropologiczne konotacje pojęcia „kompensacji”,
Cezary Mordka – Motywacyjna obecność podmiotu w świecie,
Leszek Gawor – Ludzkie oblicze szachów. Szkic o pewnej alegorii szachowej,
Lesław Hostyński – Seks i erotyzm – erzac miłości w świecie konsumpcji,
Romana Kolarzowa – Rozum w Krainie Ludożerców,
Magdalena Michalik-Jeżowska – Zabawa jako forma przekraczania potoczności,
Jadwiga Mizińska – Człowiek – istota rodzinna,
Anna Ondrejková – Subjektivita vo vzťahu ja – ty,
Tadeusz Buksiński – Demokracja między interesami a tożsamościami,
Dionizy Tanalski – „A jednak, mimo wszystko, żyjemy” (Wobec pesymistycznych wizji świata), Daniele Stasi – Pokusa postpolityki,
Jan Szmyd – Moralność w ponowoczesnym świecie – kryzys i nadzieja,
Tadeusz Szkołut – Mass media w świecie współczesnym: Czy technika zapanuje nad kulturą?,
Wiesław Sztumski – Rola pracy w procesie odczłowieczania ludzi,

3. SPOJRZENIE W PRZESZŁOŚĆ:
В. П. Макаренко – Научно-техническая контрреволюция: актуальность идей М.К. Петрова,
Bolesław Andrzejewski, Racjonalizm i mistyka – dwa oblicza oświecenia,
Adam Wojtunik – Teoretyczne konsekwencje Kantowskiej koncepcji „rzeczy samej w sobie”,
Rudolf Dupkala – Sapienciálne dimenzie slovenskej filozofie 19. a 20. storočia v zrkadle reflexii vztahu rozumu a viery,
Maria Kostyszak – W jakim stosunku do języka żyjemy? Etyczny wymiar języka Martina Heideggera i Janusza Korczaka,
Stanisław Jedynak – Charakter a wychowanie według Lucjana Zarzeckiego,
Anna Rossmanith – System filozoficzny Wincentego Lutosławskiego,

II. O ISTOCIE RELATYZMU. WOKÓŁ FILOZOFII A.L. ZACHARIASZA:
Grażyna Żurkowska – Einanologia – filozofia istnienia Andrzeja Zachariasza,
Włodzimierz Zięba – Perspektywy i przedmiot einanologii,
Artur Mordka – Pytanie o istnienie z perspektywy ontologii krytycznej, fenomenologii i einanologii,
Jacek Breczko – Okolice filozofii dialogu,
Włodzimierz Bonusiak – Wybitne jednostki a dzieje,
Maria Szyszkowska – Antropologia anateliczna,
Ryszard Wójtowicz – Człowiek anateliczny,
Krzysztof Bochenek – Człowiek w kontekście kryzysu racjonalności (Paralela diagnoz i perspektyw),
Elżbieta Struzik – Homo creator – podmiotowość i cielesność w perspektywie antropologii anatelicznej,
Marek Bosak – Idea poznania teoretycznego w myśli Andrzeja L. Zachariasza,
Krzysztof J. Kilian – Zachariasz i paradygmaty poznania teoretycznego,
Andrzej Papuziński – Idea filozofii a ekofilozofia. Uwagi na marginesie metafilozoficznego stanowiska A.L. Zachariasza,
Teresa Pękala – Czy estetyka ma coś do powiedzenia filozofii?,
Maria Niemczuk – System kultury w ujęciu Andrzeja L. Zachariasza,
Tomasz Mróz – Kulturozofia wobec zagadnienia filozofii polskiej,
Anna Kryniecka-Piotrak – Andrzeja Zachariasza ujęcie prawa natury jako prawa kultury w perspektywie teorii prawnonaturalnych,

Bibliografia prac profesora Andrzeja L. Zachariasza.

Skip to content