[wcas-search-form]

2.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Polski Materiały XII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników – Iwonicz, 23–26 października 2008

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, BOTANIKA: Magdalena Brzeska, Renata Afranowicz, Sulisława Borzyszkowska, Marta Kolanowska, Barbara Król, Martin Kukwa, Marta Liberacka, Anna Ślęzak – Interesujące gatunki roślin naczyniowych doliny Czarnej Hańczy w Suwalskim Parku Krajobrazowym (Interesting vascular plant species of the Czarna Hańcza river valley in Suwalski Landscape Park), Alicja Dzido – Kondycja kęp Carex cespitosa na stałej powierzchni w Białowieskim Parku Narodowym (State of Carex cespitosa tussocks on the study area of Białowieża National Park), Marta Kolanowska, Justyna Naumowicz, Emilia Święczkowska, Lucyna Wojas – Występowanie gatunków z rodziny Orchidaceae w pobliżu szlaków turystycznych Pienińskiego Parku Narodowego (Occurrence of orchid species near tourist trails in the Pieniny National Park), ZOOLOGIA: Maciej Arciszewski – Płazy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Amphibians of the Nadmorski Landscape Park), Marta Bieleń, Mateusz Mołoń – Zagrożenia herpetofauny w Rudzie Różanieckiej (Kotlina Sandomierska) (Threats to herpetofauna in Ruda Różaniecka (Kotlina Sandomierska)), Barbara Kozdęba – Skład ichtiofauny oligoceńskiej ze stanowiska w Hermanowej koło Rzeszowa (Composition of oligocene fossil fish fauna from Hermanowa near Rzeszów), OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY: Agnieszka Nowak, Dominika Besser, Agnieszka Graclik, Małgorzata Romanów, Lidia Sobczak – Walory przyrodnicze ścieżki edukacyjnej „Droga na Wydmę” w Słowińskim Parku Narodowym (The natural values of educational path „Droga na Wydmę” in Słowiński National Park), Matylda Wróbel – Antropopresja w środowisku przyrodniczym gminy Świlcza (The anthropopressure in the Świlcza commune environment), HISTORIA: Aneta Bylak – Historia Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Rzeszowskiego (History of The Scientific Circle of Naturalists of the Rzeszów University).

Skip to content