[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Pielęgniarstwo a edukacja zdrowotna, t. 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Adela Bartczuk, Beata Jankowska, Izabella Uchmanowicz – Wpływ edukacji zdro­wotnej na poprawę kontroli ciśnienia tętniczego krwi, Dorota Dobrzyń, Anna Wawrzyczek, Wiesława Kołodziej, Bogusława Banaszak-Żak – Edukacja opiekunów rodzinnych w zakresie zaburzeń zachowania w cho­robach otępiennych u osób starszych, Dorota Dobrzyń, Wiesława Kołodziej, Katarzyna Supernok – Edukacja pacjentów geriatrycznych w zakresie zapobiegania depresji w warunkach szpitalnych, Elżbieta Kamusińska, Aleksandra Słopiecka, Barbara Lelonek – Podstawy meto­dyki edukacji zdrowotnej dla pielęgniarek, Wiesława Kołodziej, Dorota Dobrzyń, Jolanta Eszyk – Edukacja pacjentów leczo­nych chirurgicznie w zakresie oceny bólu pooperacyjnego, Wiesława Kołodziej, Marcelina Fuk – Problemy pielęgnacyjne kobiet cierpiących z powodu powtarzających się napadów padaczkowych, Wiesława Kołodziej, Ewa Karpel – Metody oceny bólu pooperacyjnego, Mariola Seń, Dominik Krzyżanowski, Iwona Klisowska, Krystyna Misiak, Gra­ży­na Szymańska-Pomorska, Małgorzata Babecka, Andrzej Fal, Dominika Krzy­ża­nowska – Wpływ edukacji zdrowotnej na jakość życia pacjentów po urazie krę­gosłupa, Aleksandra Słopiecka, Elżbieta Kamusińska, Małgorzata Kaczmarczyk – Edukacja zdrowotna – wybrane aspekty, Małgorzata Staciwa – Edukacja zdrowotna pacjenta z chorobą nowotworową krtani, Aleksandra Szutarska, Anna Adruszkiewicz – Subiektywna ocena opieki pielęg­niar­skiej a poziom lęku i depresji u pacjentów chirurgicznych, Izabella Uchmanowicz, Agnieszka Nowak, Beata Jankowska, Adela Bartczuk, Syl­wia Krzemińska – Analiza potrzeb edukacyjnych pacjentów z nadciśnie­niem tętniczym.

Skip to content