[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1991. Jej niewielki nakład spowodował, że szybko się rozeszła i dziś praktycznie jest już nie do zdobycia. Ponadto została wydana systemem tzw. małej poligrafii, czyli powielaczowym, a zatem tekst jest słabo czytelny i nie nadaje się do powielania pewnych fragmentów. Za jej drugim wydaniem przemawia także to, że już od wielu lat istnieje przedmiot socjologia miasta, na który jest ona niezbędna, zwłaszcza że dotyczy rzadkiego w Polsce przykładu szybkiego wzrostu i rozwoju miasta, i to miasta, które studenci znają z autopsji. Następnym argumentem za jej powtórnym wydaniem jest to, że choć powstała na przełomie dwóch systemów, wszystkie zawarte w niej tezy nie straciły na aktualności. Przeglądając ją powtórnie w roku 2008, zdecydowałem, że nic nie powinienem w niej zmieniać, a jedynie dokonać drobnych korekt. Wychodzi więc w swojej pierwotnej formie, a dodałem tylko Przedmowę do wydania drugiego oraz Posłowie, w którym wskazuję na potrzebę powtórzenia podobnego typu badań, tylko że już w odniesieniu do realiów postsocjalistycznych. Takie dwie książki stanowiłyby łącznie pewne kompendium wiedzy na temat mechanizmów powojennego Rzeszowa, opracowane oczywiście na gruncie socjologii miasta. Nie byłby to jednak obraz powojennego Rzeszowa, w którym czytelnik odnalazłby pełny zestaw wydarzeń czy postaci, ale raczej nakreślenie i wyjaśnienie głównych mechanizmów zjawisk i procesów społecznych związanych z tworzeniem się dużego miasta: urbanistyczno-architektonicznych, społeczno-kulturowych, politycznych i innych. Potrzebne jest to bowiem zarówno dla studentów, pracowników naukowych, dziennikarzy i polityków, jak i innych osób interesujących się Rzeszowem.

Skip to content