[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Polskie dokonania modernizacyjne w oczach zagranicy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom VII

Spis treści
Wstęp

Modernizacja ziem polskich pod zaborami
Iryna Shandra (Państwowa Akademia Kultury w Charkowie)
Przemysł Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku w opinii urzędników i przemysłowców Cesarstwa Rosyjskiego
Sergiusz Leończyk (Uniwersytet w Siedlcach)
Dokonania Polaków w Rosji w XIX i na początku XX w. w rosyjskiej i radzieckiej opinii publicznej i naukowej
Joachim Popek (Uniwersytet Rzeszowski)
Wizja zrównoważonego rozwoju w epoce reform agrarnych: austriackie władze centralne a modernizacja galicyjskiej gospodarki leśnej w II połowie XIX wieku
Roman Masyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Polityka naftowa rządów Austro-Węgier i Drugiej Rzeczypospolitej w recepcji ukraińskich środowisk gospodarczych i politycznych

Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej
Andrzej Pieczewski (Uniwersytet Łódzki)
Polacy dla pokoju. Recepcja myśli Jana Blocha i Józefa Retingera w Europie
Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Polski sprzęt wojskowy jako przebój eksportowy Drugiej Rzeczypospolitej (ocena zewnętrzna)
Stanisław Domoradzki (Uniwersytet Rzeszowski)
Olena Hryniv (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Michael Zarichnyi (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Uniwersytet Rzeszowski)
Tradycje i dziedzictwo naukowe lwowskiej szkoły matematycznej we Lwowie po II wojnie światowej
Robert Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku)
Gospodarka centralnie planowana i jej krytyka w austriackiej szkole ekonomii – wybrane elementy sporu

Polacy na emigracji
Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski)
Polacy we francuskim Korpusie Dróg i Mostów w opiniach przełożonych. Wybrane przypadki
Teresa Sasińska-Klas (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania)
Bronisław Malinowski – twórca teorii funkcjonalnej w światowej socjologii i antropologii społecznej
Joanna Trzaska-Wieczorek (Uniwersytet Rzeszowski)
Odbiór społeczny osiągnięć Jana Szychowskiego w Ameryce Południowej
Justyna Stecko (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Sekularyzacja i desakralizacja świata w filozofii Leszka Kołakowskiego. Spojrzenie wielkiego wizjonera żyjącego na emigracji

Polska transformacja gospodarcza i społeczna po 1989 roku
Jarosław Kinal (Uniwersytet Rzeszowski)
Transformacja gospodarcza w Polsce na łamach amerykańskich i brytyjskich mediach drukowanych. Wybrane przykłady
Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
Stany Zjednoczone wobec fundamentalnych wyzwań modernizacyjnych Polski: transformacji ustrojowej i integracji z Zachodem. Zarys problematyki
Kamil Kowalski (Uniwersytet Łódzki)
Przystąpienie Polski do NATO w optyce „Time’a” i „Newsweeka”
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Przedsiębiorcy w Polsce w latach 1989–1993 w opinii prasy amerykańskiej: „The New York Times” i „The Washington Post”
Lucyna Błażejczyk-Majka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Sabine Menu (EM Strasbourg Business School)
Modernizacja rolnictwa polskiego w okresie przedakcesyjnym i po 2004 r. w oczach zagranicy. Wybrane opinie
Joanna Jaroszyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce w opinii hiszpańskich mediów
Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
„Oczy zagranicy” jako instrument wewnętrznej walki o kształt modernizacji .

Skip to content