[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Prezentowana książka, obok walorów poznawczych, wnosi istotny wkład do toczącej się dyskusji nad kształtem systemowym polityki społecznej w Polsce. Wynikająca z niej refleksja w kontekście poszerzającej się skali niepełnosprawności dzieci i młodzieży, a w tym zwiększania się liczby niepełnosprawnych intelektualnie, uzasadnia z całą wyrazistością potrzebę autentycznego dialogu społecznego na ten temat. Problemy osób niepełnosprawnych w wymiarze jednostkowym, rodzinnym, lokalnym i narodowym stawiają konkretne wyzwania społeczne, sprostanie którym świadczy każdego dnia o dojrzałości obywatelskiej i spoistości społeczeństwa. Do tej właśnie kwestii nawiązuje Autorka książki, podejmując próbę analizy programów pomocy dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo […]. Treść książki dowodzi, że w Polsce tworzy się swoista „infrastruktura społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych”, będąca bezcennym kapitałem społecznym, który może wspomóc rodzinę z osobą niepełnosprawną w wypełnianiu jej naturalnych funkcji.

Skip to content