[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Porównywalne – nieporównywalne. Metoda komparatystyczna

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI   Oksana Weretiuk Granice metody porównawczej   I. SŁOWO, OBRAZ, D¬WIĘK – LITERATURA A INNE SZTUKI   Weronika Lipszyc, Granice władzy wzroku. Problematyka widzenia w polskiej krytyce i teorii sztuki drugiej połowy XIX wieku w ujęciu komparatystycznym Małgorzata Andrzejak-Nowara, Literatura a teatr na przykładzie Sprawy Jerzego Jarockiego Monika Lach, Książka a film – Król Maciuś Pierwszy   II. OBCOśĆ, TOŻSAMOśĆ, IMAGO   Anetta Mandzyn, Oblicza Inności i Obcości w życiu i twórczości malarsko-literackiej Dantego Gabriela Rossettiego Izabela Biurowiec, W poszukiwaniu siebie – problem akulturacji i asymilacji przedstawiony w powieściach Imiennik Jhumpy Lahiri i Jasmine Bharati Mukherjee Barbara Ludwiczak, Obcy i obca – porównanie wizerunków cudzoziemców i cudzoziemek w powieści The way we live now Anthony’ego Trollope’a Agnieszka Łepkowska, Tłumaczenia polsko-chińskie na przykładzie literatury romantycznej. Zarys problemu   III. ROZWAŻANIA O METODZIE I GRANICACH PORÓWNANIA   Jakub Belina-Brzozowski, Wschód i Zachód: pułapki filozoficznej komparatystyki oraz filozoficznych przekładów (na przykładzie buddyjskiego pojęcia śūnyata) Ewa Róża Janion, Filhellenizm i komparatystyka kulturowa. Próba sformułowania propozycji metodologicznej Sylwia Majdasz, Literatura polsko-żydowska w badaniach komparatystycznych   IV. FAKTY I KOMBINACJE KOMPARATYSTYCZNE   Aleksandra Paluch, Przestrzeń miejska w powieści Mięso Martina Harníčka oraz Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości Bogdana Madeja Agnieszka Wojcieszek, Kategoria kobiecości oczami Reymonta i Gorkiego Magdalena Niemra, Opisy pór roku według Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa (na podstawie wybranych utworów) Paweł Spyra, Obraz Ukrainy w książce reportażowej Anny Strońskiej Dopóki milczy Ukraina oraz w po-wieści Włodzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje Ewelina Szarek, Nieskończoności zmysłem dusza się pomnoży… – możliwości komparatystyczne rozpatrywania infinitum (wstęp do rozważań)   Indeks nazwisk

Skip to content