[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści   Wstęp 1. Sformułowanie problemu badawczego oraz założenia metodyczne pracy 1.1. Cele pracy i hipotezy badawcze 1.2. Metodyka badań i materiały źródłowe 1.2.1. Podstawy metodyczne oceny poziomu rozwoju jednostek terytorialnych szczebla gminnego i ich klasyfikacji 1.2.2. Założenia metodyczne analizy potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej 1.2.3. Metodyka badań dotycząca związku między poziomem potencjału instytucjonalnego urzędów gmin a poziomem rozwoju lokalnego 1.2.4. Materiały źródłowe 1.3. Problem badawczy w literaturze przedmiotu 2. Wybrane aspekty rozwoju lokalnego 2.1. Rozwój lokalny – zarys problematyki 2.2. Metody i ich wykorzystanie w określaniu poziomu rozwoju gminy 2.3. Rola i miejsce administracji gminnej w zarządzaniu rozwojem lokalnym 2.4. Specyfika zarządzania w samorządzie terytorialnym – podobieństwa i różnice w  zarządzaniu jednostką gospodarczą a jednostką terytorialną 3. Urząd gminy jako jednostka organizacyjna administracji lokalnej 3.1. Urząd gminy jako organizacja publiczna 3.2. Istota, cechy i cele funkcjonowania urzędu gminy 3.3. Charakterystyka działań urzędu gminy – od administrowania do zarządzania 3.4. Główne modele zarządzania w administracji publicznej 4. Ujęcie instytucjonalne administracji lokalnej 4.1. Pojęcie instytucji w teorii ekonomii 4.2. Zmiana instytucjonalna – źródła, mechanizmy 4.3. Pojęcie i struktura potencjału instytucjonalnego urzędu gminy 5. Poziom rozwoju gmin Podkarpacia w świetle wyników badań 5.1. Ogólna prezentacja województwa podkarpackiego 5.2. Klasyfikacja gmin z uwzględnieniem wskaźnika syntetycznego rozwoju lokalnego 5.3. Typowanie gmin do badań szczegółowych i ich położenie 5.4. Ocena poziomu rozwoju gmin 6. Analiza poziomu potencjału instytucjonalnego urzędów gmin Podkarpacia 6.1. Charakterystyka obszarów i kryteriów zarządzania potencjału instytucjonalnego urzędu gminy 6.2. Pomiar rozwoju potencjału instytucjonalnego w urzędach gmin 6.3. Klasyfikacja badanych jednostek administracji lokalnej ze względu na osiągnięty poziom potencjału instytucjonalnego 7. Ocena związku między poziomem rozwoju potencjału instytucjonalnego urzędów gmin a poziomem rozwoju gmin województwa podkarpackiego 7.1. Analiza zależności między potencjałem instytucjonalnym a poziomem rozwoju gmin województwa podkarpackiego 7.2. Poziom rozwoju lokalnego i poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego według typu gminy 7.3. Poziom rozwoju potencjału instytucjonalnego oraz jego obszarów a poziom rozwoju lokalnego 7.4. Proponowane kierunki działań na rzecz zmian w potencjale instytucjonalnym administracji lokalnej Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków i map Aneks

Skip to content