[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej – ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 18

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Konceptualizacja pojęcia „potencjał”
Wprowadzenie
1.1. Teoretyczne ujęcie pojęcia „potencjał” w perspektywie nauk o zarządzaniu
1.2. Wielowymiarowość i cechy pojęcia „potencjał”
1.3. Pomiar potencjału organizacji – przegląd i analiza metod
1.4. Ramy metodologiczne pomiaru potencjału organizacji do współpracy zewnętrznej Podsumowanie
2. Organizacja jako podmiot realizujący współpracę zewnętrzną
Wprowadzenie
2.1. Rozumienie organizacji – nurty, teorie, metafory
2.2. Modele współczesnych organizacji – perspektywa całości i jej elementów
2.3. Organizacja – współczesne modele i kierunki analizy
2.4. Organizacja jako podmiot do badań współpracy zewnętrznej Podsumowanie
3. Współpraca zewnętrzna organizacji jako wielowątkowy przedmiot badań – istota i czynniki sukcesu  
Wprowadzenie
3.1. Współpraca w organizacji – przegląd pojęć i analiza definicji
3.2. Współpraca zewnętrzna jako celowe działanie w każdej organizacji – wymiary i definicja zjawiska
3.3. Determinanty sukcesu zewnętrznej współpracy organizacji – przegląd badań wtórnych
3.4. Elementy potencjału organizacji do współpracy zewnętrznej – synteza czynników sukcesu współpracy Podsumowanie
4. Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej
Wprowadzenie
4.1. Autorski model potencjału organizacji do współpracy
4.2. Metodyka pomiaru elementów potencjału organizacji do współpracy zewnętrznej – założenia ogólne
4.2.1. Wybór podmiotu do badań (kogo badamy?)
4.2.2. Ustalenie elementów skali pomiaru potencjału organizacji do współpracy (jak identyfikujemy poziomy pomiaru?)
4.2.3. Opracowanie wzorca narzędzia pomiaru (w jaki sposób mierzymy?)
4.2.4. Określenie poziomu potencjału organizacji do współpracy (w jaki sposób tworzymy i interpretujemy miary?)
4.3. Metodyka pomiaru elementów potencjału organizacji do współpracy zewnętrznej – założenia szczegółowe
4.3.1. Obszar 1. Cele i zadania
4.3.2. Obszar 2. Technologia
4.3.3. Obszar 3. Struktura
4.3.4. Obszar 4. Ludzie
4.3.5. Obszar 5. Otoczenie Podsumowanie
5. Empiryczna weryfikacja metody pomiaru potencjału do współpracy zewnętrznej
Wprowadzenie
5.1. Potencjał instytutu państwowej wyższej szkoły zawodowej do współpracy zewnętrznej – przypadek A
5.2. Potencjał wydziału uczelni publicznej do współpracy zewnętrznej – przypadek B
5.3. Potencjał wydziału uczelni niepublicznej do współpracy zewnętrznej – przypadek C
5.4. Potencjał do współpracy zewnętrznej – podsumowanie wyników grupy jednostek organizacyjnych typu szkoły wyższe
5.5. Silne i słabe strony metodyki i narzędzia pomiaru potencjału organizacji do współpracy zewnętrznej – perspektywa organizacji typu szkoły wyższe
Podsumowanie
Zakończenie
Realizacja celu i weryfikacja tezy
Implikacje dla praktyki zarządzania
Ograniczenia i kierunki przyszłych badań
Spis rysunków i tabel
Bibliografia
Załączniki
Arkusz A
Arkusz B

Skip to content