[wcas-search-form]

50.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp PAMIĘĆ I TRADYCJA   Wojciech Łysiak, Pamięć zbiorowa a świadomość historyczna   Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci w XIX–XX wieku   Alicja Kulecka, Konstrukcje i destrukcje pamięci 1863 roku: czas polemik 1865–1878   Mariusz Menz, Powstanie styczniowe w szkolnej edukacji historycznej od końca XIX wieku do czasów współczesnych   Joanna Rusin, Legenda Traugutta i jubileusze. Wybrane przykłady   Emil Noiński, Polskie Termopile. Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku w historiografii, tradycji i świadomości Polaków   Mariusz Nowak, Broszura Zygmunta Wielopolskiego „Do J. W. Hr. Stanisława Tarnowskiego” przykładem polemiki o kontekst interpretacyjny powstania styczniowego między ugodowcami z Królestwa a stańczykami (1878–1880)   Bartosz Pasterski, Życie codzienne w Warszawie w czasie powstania styczniowego w świetle wybranych pamiętników   Ewelina Maria Kostrzewska, Wina i pokuta. Powstanie styczniowe w pamięci środowisk kobiecych Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku   Agata Markiewicz, „Jakie ja zorze widziałam w tej drodze, jakie miejsca krwawe, jakie  słońce”. Pamięć o żonach powstańców – dobrowolnych zesłankach i tych, co odważyły się zostać w kraju   ks. Stanisław Nabywaniec, Problematyka powstania styczniowego w homilii i katechezie   Alina Hinc, Obchody rocznic powstania styczniowego w ocenie administracji pruskiej w Poznańskiem w latach 1864–1914. Uwagi wstępne   Jadwiga Hoff, Pamięć powstania na prowincji galicyjskiej   Maciej Trąbski, Bolesław Rozwadowski – wspomnienia z powstania styczniowego   Danuta Pustelak, Powstanie styczniowe w świetle kronik parafialnych łacińskiej diecezji przemyskiej (do 1918 roku)   Elżbieta Biesiadecka, Wizerunki bohaterów powstania styczniowego na łamach galicyjskiej prasy dla ludu doby autonomicznej   Sabina Rejman, Rocznicowa pamięć o powstaniu styczniowym na łamach polskiej prasy lwowskiej   Тетяна Лазорак, Історична пам’ять про Січневе повстання в середовищі професорів та учнів державної гімназії імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1870–1939 рр.)   Богдан Лазорак, Січневе повстання 1863 р. в історичній пам’яті громадян міста Дрогобича (1880–1939 рр.)   Piotr Szkutnik, Powstanie styczniowe na łamach „Ziemi Sieradzkiej” w okresie międzywojennym   Alicja Malicka, Pamięć powstania styczniowego w latach 1918–1939 w województwie kieleckim   Zdzisław Budzyński, Kamienie pamięci. Pomniki, miejsca i symbole powstania styczniowego w województwie podkarpackim. Studium porównawcze   Микола Ґеник, Ідея спільності визвольної боротьби народів Балто-Чорноморського регіону як продовження традиції Січневого повстання   POWSTANIE W SZTUCE   Janusz Polaczek, Między batalistyką, realizmem, malarstwem rodzajowym a polityczną dydaktyką i propagandą. O przemianach sposobu obrazowania powstania styczniowego w malarstwie polskim od ostatniego ćwierćwiecza wieku XIX po wiek XX   Klaudiusz święcicki, Teatr śmierci jako miejsce pamięci i postpamięć zrywów niepodległościowych okresu zaborów. Tadeusz Kantor a Adam Mickiewicz, Stanisław Wyspiański i Jacek Malczewski   Adam Redzik, Powstanie styczniowe i X muza w okresie II Rzeczypospolitej   Adrian Uljasz, Dwa filmy o powstaniu styczniowym. „Wierna rzeka” Tadeusza Chmielewskiego i „Szwadron” Juliusza Machulskiego   LOSY POWSTAŃCÓW   Jerzy Skrzypczak, Między Podlasiem, Syberią i Galicją. Oborscy w powstaniu styczniowym i ich losy   Jolanta Wąsacz-Krztoń, Muzycy powstania styczniowego i ich losy   Jerzy Kuzicki, Księża – uczestnicy powstania styczniowego i emigracji w świetle materiałów Archiwum Archidiecezji Paryskiej   Marcin Borys, Duchowni – uczestnicy niepodległościowego zrywu 1863 roku i ich działalność wśród Polonii chicagowskiej w ostatnich dekadach XIX stulecia   VARIA   Stanisław Micał, Powstanie styczniowe w pracy „Dzieje Polski porozbiorowe: 1795–1921” Mariana Kukiela   Wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań

Skip to content