[wcas-search-form]

45.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pozalekcyjne formy oddziaływań wychowawczych na młodzież publicznych szkół średnich w autonomicznej Galicji

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, WPROWADZENIE, ROZDZIAŁ I Problematyka wychowania w działaniach Rady Szkolnej Krajowej, ROZDZIAŁ II Pozalekcyjne wychowanie w szkole 2.1. Uroczystości 2.1.1.Uroczystości dworskie 2.1.2. Uroczystości narodowo-patriotyczne 2.2. Strój szkolny 2.3. Koła naukowe i zainteresowań 2.4. Biblioteki i czytelnie2.5. Gminy szkolne 2.6. Orkiestry szkolne 2.7. Wycieczki szkolne 2.8. Szkolne Kasy Oszczędności 2.9. Warsztaty szkolne 2.10. Pomoc uczniom mającym trudności materialne 2.11. Uprawa nieużytków rolnych 2.12. Zbiórki na cele narodowe i społeczne, ROZDZIAŁ III Pozaszkolne formy wychowania młodzieży, Uroczystości religijne3.1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 3.2. Ruch strzelecki 3.3. Skauting – harcerstwo 3.4. Bursy 3.5. Wychowanie fizyczne i gimnastyczne, ROZDZIAŁ IV Dziedzictwo pracy wychowawczej szkoły galicyjskiej a założenia ideowe wychowania w szkołach średnich w pierwszych latach niepodległej Polski, PODSUMOWANIE, Summary, Wykaz skrótów, Bibliografia, Wykaz tabel, Wykaz ilustracji, Indeks osób, Indeks nazw geograficznych

Skip to content