[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pozycja ustrojowa drugiej izby parlamentu na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec oraz Federacji Rosyjskiej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Druga izba parlamentu w państwach federalnych

1. Pojęcie dwuizbowości – bikameralizmu
2. Klasyfikacje drugich izb parlamentu
3. Reprezentatywność drugich izb parlamentu
4. Specyfika wyboru członków drugich izb parlamentu
5. Struktura i organizacja drugich izb parlamentu
5.1. Przewodniczący drugich izb parlamentu
5.2. Kadencja i funkcjonowanie drugich izb parlamentu
5.3. Kolegialny organ kierownictwa wewnętrznego drugich izb parlamentu
5.4. Komisje drugich izb parlamentu
5.5. Kancelarie drugich izb parlamentu
5.6. Pozostałe wewnętrzne jednostki organizacyjne drugich izb parlamentu
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. Geneza oraz historyczny rozwój drugich izb parlamentu
1. Senat w Stanach Zjednoczonych Ameryki
2. Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec
3. Rada Federacji w Federacji Rosyjskiej
4. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Realizacja funkcji ustawodawczej przez drugie izby parlamentu
1. Funkcja ustawodawcza – pojęcie i ogólna charakterystyka
2. Fazy procesu ustawodawczego
3. Zakres oraz prawne formy realizacji funkcji ustawodawczej
4. Udział drugiej izby parlamentu w procesie ustawodawczym
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Realizacja funkcji kontrolnej przez drugie izby parlamentu
1. Funkcja kontrolna – pojęcie i ogólna charakterystyka
2. Zakres oraz prawne formy realizacji funkcji kontrolnej
3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. Realizacja funkcji kreacyjnej przez drugie izby parlamentu
1. Funkcja kreacyjna – pojęcie i ogólna charakterystyka
2. Zakres oraz prawne formy realizacji funkcji kreacyjnej
3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz literatury
Źródła internetowe
Wykaz tabel

Skip to content