[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Pragmalingwistyczna analiza portali internetowych

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Monografia Justyny Majchrowskiej stanowi głos językoznawcy w polilogu prowadzonym przez badaczy z różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych poznawaniem istoty internetu i tym, co dzieje się / działo się w jego różnych przestrzeniach.. Czyli komunikowaniem i komunikowaniem się. Jak z sarkazmem mówi Myron Bolitar w powieści Harlana Cobena Wszyscy mamy tajemnice: „Oto właśnie zaleta Internetu: każdy może się wypowiedzieć. Natomiast wada Internetu jest to, ze każdy może się wypowiadać”. Olga Tokarczuk dopełnia watek wad w mowie noblowskiej
(7 grudnia 2019): „Parafraza Szekspirowskiego cytatu jak nigdy pasuje dzisiaj do tej kakofonicznej rzeczywistości: Internet to coraz częściej opowieści idioty pełna wściekłości i wrzasku”. Równolegle toczą się dwa sposoby poznawania i opisywania komunikowania (się) w Internecie: oceniający i opisujący.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Kity

Spis treści
Wprowadzenie
I. Specyfika komunikacji internetowej
1. Charakterystyka komunikacji międzyludzkiej
1.1. Leksykalne znaczenie pojęć – informacja i komunikat
1.2. Komunikacja i komunikowanie się w społeczeństwie
1.3. Podstawowy schemat komunikacji językowej
1.4. Istota i funkcje komunikowania masowego w odniesieniu do internetu
2. Właściwości komunikacji internetowej
2.1. Computer-Mediated-Communication (CMC) warunkiem porozumiewania się w cyberprzestrzeni
2.2. Komunikacja marketingowa jako asumpt komunikacyjny w portalu internetowym
2.3. Kontekst komunikacyjny a schemat Sebastiana Przybyszewskiego
2.4. Przekaz internetowy i jego typy
2.5. Determinanty komunikacji w internecie
2.6. Dyskurs medialny a dyskurs internetowy
3. Konkluzja
II. Pragmalingwistyczna perspektywa badawcza
1. Podstawowe założenia i problemy badawcze
1.1. Genologia lingwistyczna i jej geneza
1.2. Teoria aktów mowy w ujęciu Anny Wierzbickiej
1.3. Teoria aktów mowy w ujęciu Johna Austina
1.3.1. Akty performatywne i konstatacje
1.4. Moc aktów mowy – nowa teoria Johna Austina
1.5. Klasyfikacja aktów mowy według Johna Searle’a
1.6. Teoria implikatur konwersacyjnych
2. Genologiczna perspektywa badawcza
2.1. Genologiczna analiza tekstu Marii Wojtak
2.2. Gatunek i jego determinanty
2.3. Wzorzec kanoniczny i jego modyfikacje
2.4. Gatunek internetowy
3. Konkluzja
III. Portal – prymarny gatunek internetowy
1. Definicja portalu i wortalu internetowego
2. Portal internetowy i jego gatunkowość
3. Konkluzja
IV. Wykładniki strukturalne portalu internetowego
1. Portal internetowy i jego realizacje
1.1. Nazwa portalu a wyznacznik gatunkowy
1.1.1. PCLab.pl
1.1.2. Pudelek.pl
1.1.3. Gotujmy.pl
1.2. Metaopis strony w wyszukiwarce internetowej
1.3. Kolorystyka portalu
1.4. Tematyka portali internetowych
1.5. Struktura a miniaturyzacja technologiczna
2. Konkluzja
V. Netlog – nadrzędna struktura komunikacji w portalu internetowym
1. Gatunki mowy/wypowiedzi
1.1. Netlog – rozmowa i dialog w sieci
1.2. Komentarze w teorii tekstów trzecich
1.3. Typologia gatunków wypowiedzi w portalu internetowym
2. Konkluzja
VI. Gatunki (wypowiedzi) w portalu internetowym
1. Gatunki wypowiedzi w tekstach-matkach
1.1. Gatunki pozainternetowe
1.1.1. Zapowiedź
1.1.2. Wiadomość
1.1.2.1. News
1.1.2.2. Artykuł publicystyczny
1.1.3. Sylwetka
1.2. Gatunki internetowe
1.2.1. Blog
1.2.2. Forum
1.3. Gatunki użytkowe
1.3.1. Porada
1.3.2. Przepis kulinarny
1.4. Akty mowy w elementach komentujących (teksty-matki)
2. Akty mowy w komentarzach użytkowników (teksty-opinie)
3. Konkluzja
VII. Uczestnicy netlogu i ich strategie konwersacyjne
1. Identyfikatory nadawcy i odbiorcy w portalu internetowym
1.1. Pseudonimy nadawców
1.2. Pseudonimy odbiorców 2. Leksyka ujawniająca nadawców i odbiorców
2.1. Nadawca
2.2. Odbiorca
3. Strategie i antystrategie konwersacyjne
3.1. Strategie konwersacyjne w portalu internetowym
3.2. Antystrategie konwersacyjne w portalu internetowym
3.2.1. Tytuł w internetowym gatunku wypowiedzi
3.2.2. Lid w internetowym gatunku wypowiedzi
4. Konkluzja
VIII. Język i styl interlokutorów portali internetowych
1. Potoczność w sieci
1.1. Wykładniki ekspresji w wypowiedziach nadawców portali internetowych
1.1.1. Ekspresywny potencjał czasowników
1.1.2. Epitety
1.1.3. Rzeczowniki nacechowane potocznie
1.1.4. Emocjonalne nacechowanie konstrukcji słowotwórczych
1.1.5. Frazeologizmy jako środek ekspresji
1.1.6. Funkcje znaków graficznych w analizowanych gatunkach wypowiedzi
1.2. Język odbiorców-współtwórców w portalu internetowym
1.2.1. Kreatywność leksykalna odbiorców
1.2.2. Kreatywność frazeologiczna odbiorców-współtwórców
1.2.3. Porównania jako wyraz emocjonalności odbiorców
1.2.4. Graficzne formy wyrażania emocji przez odbiorców
1.2.5. Wulgaryzacja w wypowiedziach odbiorców
2. Konkluzja
Zakończenie
Wykaz stosowanych skrótów
Wykaz rycin
Literatura Netografia
Summary

 

Skip to content