[wcas-search-form]

16.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Od redaktorów

Część I. PARTYCYPACJA PUBLICZNA NA POZIOMIE LOKALNYM
Dominik Sieklucki System wyborczy do organów samorządu terytorialnego a partycypacja obywateli w polityce lokalnej
Jarosław Hermaszewski Wybory bezpośrednie wójta/burmistrza/prezydenta miasta a skłonność do inwestowania w jednostkach samorządu terytorialnego
Adam Ilciów Wybory prezydentów miast w latach 2002−2010. Rezultaty, strategie, wnioski
Tomasz Koziełło Demokracja bezpośrednia w III RP na poziomie lokalnym
Małgorzata Niewiadomska-Cudak Partycypacja wyborcza kobiet w wyborach samorządowych w 2010 r. do Rady Miasta Łodzi i Rady Miasta Krakowa
Justyna Wasil Aktywność obywatelska kobiet na obszarach wiejskich
Jacek F. Nowak, Anita Perska Rozwój form partycypacji obywatelskiej na przykładzie działań podejmowanych w Poznaniu
Anna Gąsior-Niemiec Budżet partycypacyjny jako narzędzie uobywatelnienia polityki na szczeblu lokalnym
Katarzyna Zielińska, Wojciech Krzysztonek Zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym na przykładzie projektu „Samorząd z inicjatywą” realizowanego na terenie dzielnicy XIV Czyżyny Miasta Krakowa

Część II. ROZWÓJ LOKALNY I POLITYKI PUBLICZNE
Lech Jańczuk
Instytucjonalny aspekt rozwoju lokalnego w Polsce
Jacek Poniedziałek Warmia i Mazury – historia pewnego zapóźnienia gospodarczego
Tomasz Bojar-Fijałkowski Zarządzanie środowiskowe jako instrument wspomagający partycypację społeczną w ochronie środowiska na szczeblu lokalnym
Grzegorz Kęsik Modele kształtowania miejskiej przestrzeni historycznej jako przykład polityki publicznej na poziomie lokalnym
Jacek Małysko Związek międzygminny jako struktura sieciowa w sektorze publicznym
Adam Kulczycki Partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój regionalny: w perspektywie rozwoju regionalnego przy wykorzystaniu funduszy europejskich
Anna Kołomycew Miejsce i rola ekonomii społecznej w wielopodmiotowym systemie polityki społecznej. Analiza uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych
Bogusław Kotarba Regulamin wynagradzania nauczycieli jako instrument polityki oświatowej samorządów terytorialnych

Notki o autorach

Skip to content