[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawne aspekty ustanawiania świętych i błogosławionych patronami jednostek samorządu terytorialnego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści,
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I, Święci patroni miast – rys historyczny
1.1. Pojęcie i geneza świętego patrona miejscowości
1.2. Patronat świętych nad miastami i państwami na przestrzeni wieków,
Rozdział II Patronat świętych nad gminami, powiatami i województwami jako przedmiot działalności uchwałodawczej organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Sposoby ustanawiania świętych patronów przez władze samorządowe
2.2. Status uchwały w sprawie świętego patrona
2.2.1. Pojęcie i typologia uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
2.2.2. Uchwała problemowa jako kategoria uchwały,
Rozdział III Ustanawianie oraz uznawanie świętych patronów gmin, powiatów i województw w praktyce uchwałodawczej organów samorządu terytorialnego
3.1. Święci i błogosławieni patroni jednostek samorządu terytorialnego
3.2. Uchwały ustanawiające lub potwierdzające patronat świętych
3.2.1. Uchwały w sprawie świętego patrona
3.2.2. Statuty jednostek samorządu terytorialnego określające świętego patrona
3.2.3. Inne uchwały, w których uznano patronat świętych
3.3. Upamiętnianie i popularyzowanie świętych patronów przez władze samorządowe,
Rozdział IV Problem zgodności z prawem uchwały organu samorządu terytorialnego w sprawie świętego patrona gminy, powiatu lub województwa
4.1. Patronat osoby świętej lub błogosławionej nad jednostką samorządu terytorialnego jako przedmiot debaty publicznej
4.2. Uchwała w sprawie świętego patrona a zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych
4.2.1. Zasada bezstronności (neutralności) religijnej władz publicznych
4.2.2. Wielowymiarowość pojęcia świętego patrona
4.3. Uchwała w sprawie świętego patrona a zasada poszanowania autonomii i niezależności państwa i związków wyznaniowych oraz ich współdziałania
4.3.1. Artykuł 25 ust. 3 Konstytucji RP jako wyznacznik relacji państwa i związków wyznaniowych
4.3.2. Procedura ustanawiania świętych patronów miejscowości i regionów przez Kościół rzymskokatolicki
4.3.3. Poszanowanie autonomii i wzajemnej niezależności władz samorządowych oraz władz kościelnych przy ustanawianiu patronów gmin, powiatów i województw
4.4. Właściwość organów samorządowych do podejmowania uchwał w sprawie święte-go patrona
4.5. Społeczna legitymizacja inicjatywy ustanowienia świętego patrona jednostki samorządu terytorialnego
4.6. Uchwały w sprawie świętego patrona w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych,
Rozdział V Święci i błogosławieni w herbach jednostek samorządu terytorialnego
5.1. Ustanawianie przez władze samorządowe herbów jednostek samorządu terytorialnego
5.2. Święci i błogosławieni w heraldyce samorządowej, Zakończenie,
Załącznik nr 1, Gminy, powiaty i województwa posiadające świętego patrona ustanowionego lub uznanego uchwałą organu jednostki samorządu terytorialnego bądź przedstawionego w herbie tej jednostki
Załącznik nr 2, Formy upamiętniania, kultu i popularyzowania świętych patronów gmin, powiatów i województw
Bibliografia

Skip to content