[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmiczne

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Małgorzata Polkowska Konwencja warszawska z 1929 r. i jej znaczenie   Sabina Kubas Zagrożenie terrorystyczne swobody przepływu osób w przestrzeni powietrznej   Robert Konieczka Oględziny jako kluczowy dowód w postępowaniu związanym z wypadkiem lotniczym   Lidia Brodowski Prawne uregulowania lotniczego międzynarodowego transportu zwłok lub szczątków ludzkich   Andrzej Fellner Wybrane problemy implementacji PBN w lotnictwie   Stanisław Ludwikowski Bojowe wykorzystanie dronów w polskiej przestrzeni powietrznej w czasie pokoju   Piotr Cieciński, Jacek Pieniążek Wspomagane sterowanie bezzałogowym aparatem latającym   Tomasz Balcerzak, Mateusz Ojciec Badania nad technologią bezpilotowych statków powietrznych na potrzeby międzynarodowej stacji kosmicznej   Steven Truxal Mergers, acquisitions and ‘fair’ competition in the airline industry   Kamil Szpyt Cywilnoprawne aspekty wykorzystywania w grach komputerowych i symulatorach lotu znaków towarowych i wzorów przemysłowych należących do przewoźników lotniczych i producentów samolotów   Ryszard Lubas Przestrzeń kosmiczna – cywilna, czy wojskowa?   Dagmara Kuźniar-Kwiatek Broń w kosmosie – problem wciąż nierozwiązany (kilka uwag na tle praktyki traktatowej państw)   Ksawery Garapich Problematyka prawna zasad bezpieczeństwa przy wypuszczaniu i powrocie obiektów kosmicznych   Anna Marcisz-Dynia Unia Europejska a Europejska Agencja Kosmiczna (wybrane zagadnienia)   Leonard Łukaszuk , Marek Jan Łukaszuk Ochrona własności intelektualnej w badaniach i wykorzystywaniu przestrzeni kosmicznej (wybrane zagadnienia)   Agnieszka Anusz Status prawny przestrzeni kosmicznej a właściwe prawo własności przemysłowej na przykładzie prawa patentowego   Maria Manoli Questions pertaining to the Legality of Exploiting Celestial Bodies’ Natural Resources: A Comprehensive Approach   Noty o autorach

Skip to content