[wcas-search-form]

58.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawno-kryminalistyczna i kryminologiczna problematyka nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Introduction
ROZDZIAŁ I. Substancje psychoaktywne, narkotyki, dopalacze
1. Wprowadzenie
2. Wykorzystanie substancji odurzających w ujęciu historycznym
3. Współczesne pojmowanie substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy
4. Propozycje rozstrzygnięć terminologicznych w odniesieniu do dopalaczy
5. Dopalacze jako zjawisko społeczne i kryminologiczne
6. Przyczyny popularności i skutki zażywania dopalaczy
7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. Modele prawne w zakresie dopalaczy w Polsce i innych państwach
1. Wprowadzenie
2. Amerykański model prawny oparty na prawie analogowym
3. Zakaz blankietowy w Wielkiej Brytanii
4. Prawo generyczne w Niemczech
5. Polskie regulacje prawne jako przykład modelu hybrydowego opartego na prawie generycznym i blanket ban
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Modus operandi sprawców czynów przestępnych korespondujących ze zjawiskiem dopalaczy
1. Wprowadzenie
2. Produkcja dopalaczy
3. Wytwarzanie poczucia „potrzeby dopalaczy” u odbiorców
4. Metody rozprowadzania i maskowania dopalaczy
5. Rynek nowych substancji psychoaktywnych
6. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Działania śledcze i orzecznictwo w sprawach dotyczących nowych substancji psychoaktywnych
1. Wprowadzenie
2. Źródła informacji o przestępstwie
2.1. Rodzaje źródeł informacji
2.2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako źródło informacji
2.3. Informacje uzyskane z innych źródeł
3. Pierwsze czynności dochodzeniowo-śledcze
3.1. Oględziny miejsca, rzeczy, osoby
3.2. Przeszukanie
3.3. Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie
4. Przesłuchania świadków i podejrzanych
4.1. Zeznania świadka
4.2. Wyjaśnienia podejrzanych i oskarżonych
5. Ekspertyzy kryminalistyczne
6. Orzecznictwo sądowe
7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. Zapobiegawcze aspekty działań w zakresie dopalaczy
1. Wprowadzenie
2. Zapobieganie przestępczości jako wspólny obszar badawczy kryminalistyki i kryminologii
3. Prewencyjne działania organów ścigania
4. Współpraca międzynarodowa w procesie zapobiegania rozpowszechnianiu dopalaczy, w tym nowych substancji psychoaktywnych
5. Profilaktyczne działania organizacji społecznych i instytucji państwowych6
6. Podsumowanie
Wnioski i uwagi końcowe
Conclusions and final remarks
Streszczenie
Abstract
Bibliografia
Literatura
Akty prawne
Orzecznictwo
Strony internetowe
Źródła wywołane
Inne źródła
Spis tabel, wykresów, schematów, fotografii
Załączniki
Wykaz najważniejszych skrótów

Skip to content