[wcas-search-form]

33.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawno-kryminalistyczna problematyka chuligaństwa stadionowego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
Regulacje prawne dotyczące zjawiska chuligaństwa stadionowego w bezpieczeństwie publicznym
1.1. Zjawisko chuligaństwa stadionowego – uwagi wprowadzające
1.2. Chuligaństwo stadionowe w Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych
1.3. Chuligaństwo stadionowe w polskim systemie prawnym
1.3.1. Wykroczenia sklasyfikowane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
1.3.2. Przestępstwa sklasyfikowane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
1.4. Przepisy dyscyplinarne Polskiego Związku Piłki Nożnej
Rozdział II
Kryminalistyczna analiza zachowań środowiska chuliganów stadionowych
2.1. Rozpoznanie problemowo-środowiskowe (metody i formy działania chuliganów stadionowych)
2.2. Rozpoznanie terenowe (metody i formy działania chuliganów stadionowych)
2.2.1. Modus operandi sprawców czynów chuligańskich popełnianych na terenie stadionu
2.2.2. Modus operandi sprawców czynów chuligańskich popełnianych poza terenem stadionu
2.2.2.1. Ustawki
2.2.2.2. Akcje
2.2.2.3. Wjazdy
2.2.2.4. Promocje
2.3. Wzajemne relacje między przestępczością stadionową a przestępczością zorganizowaną
Rozdział III
Kryminalistyczna funkcja wykrywcza a problem chuligaństwa stadionowego
3.1. Wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze wykorzystywane w procesie wykrywczym
3.1.1. Wywiad
3.1.2. Obserwacja
3.2. Chuligaństwo stadionowe na podstawie danych statystycznych
3.3. Chuligaństwo stadionowe w kontekście tzw. ciemnej liczby przestępstw
Rozdział IV
Kryminalistyczna funkcja dowodowa a problem chuligaństwa stadionowego
4.1. Wykorzystanie środków technicznych
4.1.1. Elektroniczny system identyfikacji kibiców
4.1.2. Monitoring wizyjny
4.2. Wykorzystanie osobowych źródeł dowodowych
4.2.1. Instytucja świadka incognito i świadka koronnego
4.3. Wykorzystanie dowodu z ekspertyzy poligraficznej
Rozdział V
Kryminalistyczna problematyka zapobiegania zjawisku chuligaństwa stadionowego (postulaty prewencyjno-profilaktyczne)
5.1. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową jako element systemu przeciwdziałania chuligaństwu stadionowemu
5.2. Metody pracy operacyjnej w zapobieganiu zjawisku chuligaństwa stadionowego
5.2.1. Kontrola operacyjna jako instrument wykorzystywany w procesie przeciwdziałania zjawisku chuligaństwa stadionowego
5.2.2. Wykorzystanie analizy kryminalnej w procesie zapobiegania chuligaństwu stadionowemu
5.3. Kontrola i współpraca organów administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas meczów piłki nożnej
5.4. Instytucja stewarda jako element poprawy bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim
5.5. Rola koordynatora do spraw współpracy z kibicami jako łącznika między klubem piłkarskim a środowiskiem kibiców
5.6. Instytucja spottersa – funkcjonariusza policji w środowisku kibiców piłki nożnej
5.7. Infrastruktura stadionów piłkarskich
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz wykresów

Skip to content