[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawno-organizacyjne podstawy działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce. Od 1867 r. do czasów współczesnych

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I: Prawno-organizacyjne zasady działalności „Sokoła” na ziemiach polskich w latach 1867–1918
1. W zaborze austriackim (w Galicji)
2. W zaborze pruskim
3. W zaborze rosyjskim
Rozdział II: Byt prawny sokolstwa w Polsce odrodzonej (1918–1939)
1. W latach 1918–1932
2. W latach 1933–1939
3. Podsumowanie okresu 1867–1939
Rozdział III: Losy „Sokoła” w Polsce Ludowej (1944/45–1989)
1. Próby wznowienia działalności sokolej w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej (1945–1947)
2. Zakaz działalności „Sokoła” w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych ubiegłego stulecia (1947–1949)
3. Nieudane próby wznowienia działalności sokolej podczas przesileń politycznych lat 1956/57 i 1980/81 (1983)
3.1. Lata 1956–1957
3.2. Lata 1980–1981 (1983)
Rozdział IV: Nowe perspektywy działalności „Sokoła” w Polsce po 1989 r.
1. Pierwsze udane próby reaktywacji „Sokoła” w oparciu o przepisy z 1932 r
2. Prawo o stowarzyszeniach z 1989 r. otwarło drogę do szerokiej rejestracji gniazd „Sokoła” w Polsce
3. Dylematy organizacyjne sokolstwa polskiego na przełomie XX/XXI w
4. Materialne podstawy działalności „Sokoła” we współczesnej Polsce
Rozdział V: Unieważnianie poprzednich decyzji i rewindykacja majątku sokolego w Polsce po 1989 r.
1. W świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
2. Poprzez rozstrzygnięcia lokalnych władz i ugody z właścicielami
Rozdział VI: „Sokół” a prawo. Postulaty w sprawie własności sokolej
Wnioski końcowe
Wykaz tabel i zdjęć
Bibliografia
Noty o Autorach
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Summary

Skip to content