[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Monografia tematycznie odpowiada na poważne zapotrzebowanie tak teorii, jak i praktyki wymiaru sprawiedliwości w zakresie wykrywania, ścigania i karania zachowań polegających na wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Jedną z zalet pracy jest przybliżenie czytelnikowi wszystkich najważniejszych postanowień międzynarodowych regulujących tę problematykę. Znajdziemy tu również genezę, rys historyczny zwalczania prania brudnych pieniędzy, a przede wszystkim szczegółową prawnokarną analizę ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. – dokumentu będącego jednym z głównych źródeł prawa w walce z tym procederem. Autorka nie ogranicza się przy tym jedynie do analizy ustawy, a więc do rozważań de legate lata. Na uwagę zasługują zawarte w pracy uwagi de lege ferenda dotyczące pożądanych zmian ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego „brudnych” wartości majątkowych. Dobrze by było, aby z tymi rozważaniami zapoznał się możliwie najszerszy krąg stanowiących prawo czytelników.

Skip to content