[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści Wstęp Maciej Piotrowski Status prawny statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego – wybrane zagadnienia Lidia Brodowski Prawo międzynarodowe wobec zagrożeń cybernetycznych dla żeglugi powietrznej Telesfor Marek Markiewicz Wojskowe aspekty bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej Sabina Kubas Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego Agnieszka Kunert-Diallo Kontrola tożsamości w przewozie lotniczym Ksawery Garapich Prawnomiędzynarodowe zagadnienia korzystania przez bezzałogowe statki powietrzne z przestrzeni powietrznej Radosław Fellner Bezzałogowe statki powietrzne w świetle strategii lotniczej Unii Europejskiej Magdalena Letun-Łątka Zarządzanie portem lotniczym w aspekcie procedur antyhałasowych Paweł Mróz Uwarunkowania wykorzystania lotnictwa w niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych o dużej skali Małgorzata Polkowska Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jako platforma dla współpracy państw w zakresie wykorzystania kosmosu Eytan Tepper Global Space Governance: The Crisis and the Search for Innovative Governance Models Leonard Łukaszuk, Marek Jan Łukaszuk Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne a relacje: człowiek – technika – prawo (wybrane zagadnienia) Andrzej Fellner, Katarzyna Chruzik, Adam Mańka Międzynarodowa metoda PBN niezbędnym elementem ochrony środowiska w transporcie lotniczym Robert Konieczka Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu Tomasz Balcerzak Możliwości współczesnej technologii lotniczej w świetle realizacji turystyki kosmicznej   Głosy w dyskusji   Krzysztof Loga-Sowiński Podejście komercyjnych firm odszkodowawczych do praw pasażerów lotniczych Marek Stus Pasażer na cenzurowanym. Nadużycia przy rezerwacji oraz wykorzystywaniu biletów lotniczych i ich skutki prawne Zbigniew Mączka Wyposażenie współczesnego samolotu komunikacji lokalnej w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Agata Kaczyńska Czy użytkownik bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązki związane z systemem zgłaszania zdarzeń lotniczych? Noty o autorach

Skip to content