[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo lotnicze i technologie

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Monografia zawiera dorobek II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Air law and technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 3–4 kwietnia 2014 r. Organizatorem był Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA – Rzeszów.    W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki oraz praktyki, co pozwoliło spojrzeć na problematykę objętą jej tematem zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, a także na ciekawą i konstruktywną wymianę poglądów.

SPIS TREŚCI Wstęp Andrzej Fellner Konsekwencje prawne wprowadzania systemów satelitarnych GNSS w lotnictwie Marek Telesfor Markiewicz Rozwój zarządzania europejską przestrzenią powietrzną Leonard Łukaszuk Problemy zarządzania transportem lotniczym a współczesne prawo i polityka Unii Europejskiej (Wybrane zagadnienia) Radosław Fellner Znaczenie strategii w rozwoju transportu lotniczego. Wnioski dla Polski Grzegorz Zając Międzynarodowy wymiar prawno-funkcjonalny bezpieczeństwa transportu powietrznego Aleksandra Kogut Terroryzm lotniczy w świetle regulacji prawa międzynarodowego Małgorzata Polkowska Międzynarodowa konferencja dyplomatyczna w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych Agnieszka Kunert-Diallo Rola dowódcy w kontekście odpowiedzialności przewoźnika lotniczego Jarosław Wroński Wybrane zagadnienia ochrony prawnej pasażerów (konsumentów) linii lotniczych Grzegorz Wroński Wpływ prawa lotniczego na wybrane gałęzie prawa – analiza zagadnienia na przykładzie osoby małoletniej Dorota Zaprzała Prawa pasażera na gruncie regulacji międzynarodowych Paweł Kosz Wypadki i incydenty statków powietrznych Głosy w dyskusji Zbigniew Mączka Metoda obiektywizacji ograniczeń prawnych w wykonywaniu niektórych operacji lotniczych Robert Konieczka Węzłowe problemy odrębności postępowań związanych z wypadkami lotniczymi Joanna Pijanowska Zgodność z przepisami handlu międzynarodowego a wysokie loty spółek lotniczych w gąszczu przepisów amerykańskiego prawa Noty o autorach Zdjęcia z konferencji

Skip to content