[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Wstęp   Krzysztof Trnka Samostanowienie narodów a integralność terytorialna. Per­spektywa komparatystyczna   Anna Muś Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do samo­stanowienia   Karolina Jaromij Samostanowienie a integralność. Kosowo 10 lat po ogło­szeniu niepodległości   Mateusz Czosnyka Prawo narodów do samostanowienia na przykładzie kazusu krymskiego jako wyraz instrumentalnego stosowania norm prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską   Sabina Kubas, Marek Podraza Kazus kataloński – między niepodległością a autonomią   Radosław Fordoński Zagadnienie zakresu temporalnego prawa do samo­stanowienia narodów na tle problemu ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r.   Paweł Konrad Domagała, Rozważania o suwerenności i postsuwereności w kontekście zmian w polskim sektorze energetycznym   Nota o Autorach

Skip to content