[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Table of contents
Inhaltsverzeichnis
Słowo wstępne
Część pierwsza PRAWO NATURY – NATURALNE. PRZESŁANKI HISTORYCZNE
Rozdział I. Zarys systematyczno-historyczny prawa natury
Uwagi wstępne
1.      Prawo natury przedmiotem filozofii prawa
1.1.    Przedmiot, funkcja i znaczenie filozofii prawa
1.1.1.  Przedmiot filozofii prawa
1.1.2.  Funkcje filozofii prawa
1.2.    Systematyzacja koncepcji filozofii prawa i teorii prawa natury – naturalnego
1.2.1. Klasyfikacja teorii prawa natury w ujęciu Marii Szyszkowskiej
2.      Rozumienie i ewolucja znaczenia pojęcia – prawo natury (naturalne)
2.1.    Prawo natury w starożytnych kulturach i cywilizacjach Bliskiego Wschodu
2.1.1.  Babilon
2.1.2.  Egipt
2.1.3.  Izrael
2.2.    Greckie źródła prawa natury – Themis, Dike, Nomos…
2.2.1.  Prawo natury w filozofii przedsokratejskiej
2.2.2.  Sofiści o prawie natury
2.2.3.  Sokrates, Platon i Arystoteles – uwagi o prawie natury
2.2.4.  Stoicy 2.2.5.  Cyceron i legalizm Rzymu
2.3.    Teocentryzm, teologizm i teokracja
2.3.1.  Augustyn z Hippony
2.3.2.  św. Tomasz z Akwinu
2.4.    Odrodzenie i nowożytność
2.4.1.  Polska szkoła prawa natury – prawa narodów
2.4.2.  Hugo Grotius (1583-1645 r.)
2.4.3.  Racjonalizm i „naturalizacja” prawa natury
2.4.4.  Thomas Hobbes (1588-1679 r.)
2.4.5.  John Locke (1632-1704 r.)
2.4.6.  Karol Monteskiusz (1689-1755 r.)
2.4.7.  Jan Jakub Rousseau (1712-1778 r.)
2.4.8.  Immanuel Kant (1724-1804 r.)
2.5.    Wiek XIX – szkoła historyczna i pozytywizm prawniczy
2.5.1.  Szkoła historyczna – Friedrich Karl von Savigny (1779-1861 r.)
2.5.2.  Prawo pozytywne – John Austin (1790-1859 r.)
Część druga PRAWO NATURY – NATURALNE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNO-KULTUROWYM
Rozdział II. Metafizyczno-religijne ujęcie prawa naturalnego
Uwagi wstępne
1.       Momenty konstytutywne metafizyczno-religijnej teorii prawa naturalnego
1.1.    Teologiczna droga poznania prawa naturalnego
1.2.    Filozoficzna droga poznania prawa naturalnego
2.       Prawo naturalne w dokumentach Kościoła
2.1.    Sobór Watykański II o prawic naturalnym
2.2.    Papieże posoborowi o prawie naturalnym
2.2.1.  Etyczno aspekty prawa naturalnego w ujęciu Jana Pawia II
2.2.2.  Prawo naturalne w katechezie Benedykta XVI …
2.2.3.  Papież Franciszek o prawie naturalnym w „świetle wiary”
3.      W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne
3.1.    Prawo naturalne a ustrój społeczno-polityczny
3.2.    Dobro wspólne
3.3.    Zasada pomocniczości
3.4.    Zasada solidarności
4.      Prawo naturalne podstawą „nowej ewangelizacji”
4.1.    Prawo naturalne narzędziem ewangelizacyjnym inkulturacji
4.2.    Prawo naturalne – odpowiedź na redukcję sacrum
4.3.    Ewangelizacja a sekularyzacja
Rozdział III. Społeczno-kulturowe ujęcie prawa naturalnego
Uwagi wstępne
1.       Rozumienie pojęcia kultura
1.1.     Kultura – momenty konstytutywne i status teoretyczny
2.       Prawo natury o zmiennej treści prawem kultury
2.1.    Prawo natury jako prawo słuszne – Rudolf Stammler
2.2.    Prawo natury w filozofii i polityce prawa Leona Petrażyckiego
2.3.    Prawo ponadustawowe wobec ustawowego bezprawia -Gustav Radbruch
3.      Antropoteliczna koncepcja prawa natury
3.1.    Antropotelizm – nowa formuła ujęcia człowieka
3.2.    Anateliczne ujęcie prawa natury jako prawa kultury
4.       Prawo natury prawem kultury Europy Zachodu
4.1.     Prawo natury uzasadnieniem myśli polityczno-prawnej Uwagi końcowe Literatura
Indeks osób
Surnniary
Zusanunenlassung

Skip to content