[wcas-search-form]

18.90 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Prawo ukraińskie. Teksty – Źródła – tłumaczenia. Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych, wyd. 2

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Передмова
Foreword
Тема 1. Історія держави і права України
The History of Ukrainian State and Laws / Historia państwa i prawa Ukrainy
Тема 2. Римське право та його ознаки, функції
Roman Law: Features, Functions Prawo rzymskie, jego cechy i funkcje
Тема 3. Основи конституційного права України
Fundamentals of Constitutional Law of Ukraine / Podstawy prawa konstytucyjnego Ukrainy
Тема 4. Основи цивільного права України
Fundamentals of Civil Law of Ukraine / Podstawy prawa cywilnego Ukrainy
Тема 5. Основи шлюбно-сімейного права України
Fundamentals of Marriage and Family Law of Ukraine / Podstawy prawa rodzinnego Ukrainy
Тема 6. Основи адміністративного права України
Fundamentals of Administrative Law of Ukraine / Podstawy prawa administracyjnego Ukrainy
Тема 7. Основи трудового права України
Fundamentals of Labor Law of Ukraine / Podstawy prawa pracy Ukrainy
Тема 8. Основи кримінального права України
Fundamentals of Criminal Law of Ukraine / Podstawy prawa karnego Ukrainy
Тема 9. Основи судочинства в Україні
Fundamentals of Justice in Ukraine / Podstawy wymiaru sprawiedliwości Ukrainy
Тема 10. Міжнародне право України
International Law of Ukraine / Prawo międzynarodowe Ukrainy
Тема 11. Основи екологічного та аграрного права України
Fundamentals of the Environmental and Agricultural Law of Ukraine / Podstawy ekologicznego i rolnego prawa Ukrainy
Література / Bibliografia
Додатки / Aneks

Skip to content