[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA: KRAJOBRAZ I ZABAWA
I.1. Krajobraz – zespół wnętrz architektoniczno-krajobrazowych o charakterze naturalnym, kulturowym i pośrednim
I.2. Pojęcie zabawy – teorie, definicje, poglądy
CZĘŚĆ II. WAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM TERENÓW GIER I ZABAW DLA DZIECI
II.1. Historia kształtowania terenów zabaw dla dzieci
II.2. Grupy wiekowe i ich potrzeby rekreacyjne. Strefowanie terenów zabaw dla dzieci
II.3. Znajomy i obcy na placu zabaw
II.4. Dzieci z niepełnosprawnością na terenach zabaw
II.4.1. Zasady tworzenia integracyjnych terenów zabaw
II.5. Przepisy prawne dotyczące terenów zabaw dla dzieci
II.6. Lokalizacja terenów zabaw dla dzieci
II.7. Przewietrzanie i nasłonecznianie terenów zabaw dla dzieci
II.8. Warsztaty projektowe jako istotny etap poprzedzający projektowanie terenów zabaw dla dzieci
CZĘŚĆ III. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENÓW GIER I ZABAW DLA DZIECI
III.1. Elementy organizujące przestrzeń zabaw dla dzieci
III.1.1. Ogrodzenie
III.1.2. Wejście/wyjście
III.1.3. Nawierzchnia
III.2. Elementy sprzyjające zabawie
III.2.1. Elementy naturalne
III.2.1.1. Flora
III.2.1.2. Fauna
III.2.1.3. Woda
III.2.1.4. Ukształtowanie terenu
III.2.2. Katalogowe elementy wyposażenia ogrodów dziecięcych i placów zabaw
III.2.3. Podsumowanie
CZĘŚĆ IV. TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNYCH TERENÓW GIER I ZABAW DLA DZIECI
IV.1. Trzy rodzaje kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci
IV.2. Funkcja, forma i konstrukcja w kształtowaniu terenów gier i zabaw dla dzieci
IV.2.1. Funkcja
IV.2.2. Forma
IV.2.3. Konstrukcja
IV.2.4. Podsumowanie
IV.3. Ważniejsze nurty projektowe współczesnych terenów gier i zabaw dla dzieci
IV.3.1. Przygodowe place zabaw (adventure playgrounds)
IV.3.2. Naturalne place zabaw (natural playgrounds)
IV.3.3. Ogrody doświadczeń
IV.3.4. Interaktywne place zabaw
IV.3.5. Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIK: Przykładowe karty wybranych placów zabaw jako forma zapisu informacji o obiekcie architektoniczno-krajobrazowym
ALFABETYCZNY SKOROWIDZ POJĘĆ I ZAGADNIEŃ

Skip to content