[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Problematyka narodowościowa i religijna w XX wieku. Wybrane aspekty

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Wstęp
Bartosz Wróblewski, Powstanie i rozwój mniejszości czerkieskiej w Transjordanii w aspekcie wewnętrznym i międzynarodowym
1. Uwagi wstępne
2. Pochodzenie Czerkiesów
3. Masowa ucieczka Czerkiesów
4. Osadnictwo Czerkiesów na Bliskim Wschodzie
5. Społeczność Czerkiesów w Transjordanii
6. Polityczna rola Czerkiesów do 1918 r.
7. Powstanie Emiratu Transjordanii
8. Rola Czerkiesów w Emiracie Transjordanii i Królestwie Jordanii
9. Uwagi końcowe
Wykaz źródeł i opracowań
Krzysztof Żarna, Niemieckie partie mniejszościowe w Słowacji w latach 1933–1938. Między Trzecią Rzeszą a Królestwem Węgier
1. Uwagi wstępne
2. Niemieckie partie mniejszościowe w Pierwszej Republice Czechosłowackiej
3. Wybory parlamentarne w 1935 r.
4. Sudety czy Budapeszt? Rywalizacja o wpływy wśród słowackich Niemców
5. Niemcy karpaccy a kryzys w Czechosłowacji w 1938 r.
6. Uwagi końcowe Wykaz źródeł i opracowań
Jan Pisuliński, Polityka władz wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce w latach 1944–1947
1. Uwagi wstępne
2. Założenia polityki komunistów wobec mniejszości ukraińskiej
3. Polityka wobec Ukraińców w pierwszych miesiącach rządów PKWN
4. Przesiedlenie ludności ukraińskiej na Ukrainę Sowiecką
5. Zmiana polityki wobec społeczności ukraińskiej w sierpniu 1945 r.
6. Akcja „Wisła” Wykaz źródeł i opracowań
Marek Delong, Stanowisko Episkopatu Polski w sprawie stosunków państwo – Kościół w latach 1989–1997
1. Uwagi wstępne
2. Relacje państwo – Kościół
3. Podsumowanie Wykaz źródeł i opracowań
Indeks nazwisk

Skip to content