[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teorie i badania

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   WSTĘP (BEATA SZLUZ) ADAM KULCZYCKI Kryzys instytucji rodziny i jej przemiany w XX wieku JOANNA WRÓBLEWSKA-SKRZEK Kryzys wczesnej dorosłości wyzwaniem dla współczesnej rodziny IZABELA KIEŁTYK-ZABOROWSKA Funkcjonowanie rodziny w obliczu zjawiska eurosieroctwa NATALIA VARGA, VICTORIA RUEHL Wpływ transgranicznej migracji zarobkowej rodziców na socjalizację dzieci KATARZYNA TARKA-RYMARZ Rodzina migracyjna w obszarze działań pracownika socjalnego MONIKA STRUCK-PEREGOŃCZYK Wpływ rodziny na podejmowanie aktywności zawodowej przez młode osoby niepełnosprawne PAULINA DUBIEL-ZIELIŃSKA Kreatywna obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie i jej wymiar etyczny BARBARA SKAWINA Społeczne problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwoju MARGITA SCHMIDTOVÁ, GRÉTKA OSVALDOVÁ Dzieci z wadą słuchu w rodzinach wielokulturowych ELŻBIETA CYGNAR, MAREK MIERZŃSKI, BEATA REJMAN, KRZYSZTOF REJMAN Formy pomocy rodzinom z dziećmi upośledzonymi umysłowo na przykładzie działaności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo – Koło w Jarosławiu KINGA TUREK Działalność Koła PSOUU w Myślenicach, jako stowarzyszenia oferującego pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom MÁRIA DÁVIDEKOVÁ Social assistance to families with mentally disabled children AGNIESZKA KARPIŃSKA Ojciec w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym ANNA CHMIELEWSKA Czy młodzież ma prawo czuć się samotna we współczesnym świecie? Wieloznaczność poczucia osamotnienia współczesnej młodzieży i właściwa diagnoza tego problemu jako punkt wyjścia w jego rozwiązaniu ADAM RACZKOWSKI Zjawisko depresji dziecka i nastolatka w rodzinie MARYANA MYKOLAYCHUK Depresja a stosunki rodzinne: wzajemne oddziaływanie i metody terapii DOMINIKA CYZIO Dziecko, lęk przed śmiercią i dobrostan osoby umierającej – aspekty etyczne i psychologiczne SABINA LUCYNA ZALEWSKA Czy rozmawiać z dzieckiem o śmierci? śmierć jako element ludzkiego życia w aspektach wychowawczych IRYNA DROZD Pomoc i wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce w latach 2010–2014 NOTY O AUTORACH

Skip to content