[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Wstęp

I. INTEGRACJA KSZTAŁCENIA POLONISTYCZNEGO ZARYS PROBLEMATYKI:
Danuta Hejda, Elżbieta Mazur – Z teorii i praktyki nauczania integrującego,
Jadwiga Kowalikowa, Helena Synowiec – Wiązanie treści językowych z literacko‑kulturowymi. Przesłanki i dylematy,

II. LITERATURA – JĘZYK – KULTURA:
Urszula Kopeć – O wartościach takich jak miłość, przyjaźń w nowych i starych lekturach – A. Minkowski Dolina światła oraz I. Jurgielewiczowa Ten obcy,
Zygmunt Sibiga, Ewelina Sowa – Wybrane zagadnienia w integracyjnym kształceniu sprawności językowej uczniów,
Tadeusz Półchłopek – Integracja kształcenia językowego i kulturowego we współczesnej szkole,

III. O SZTUCE W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ:
Dorota Karkut
– Spotkania z malarstwem na lekcjach języka polskiego,
Danuta Hejda – Architektura jako tekst kultury i kontekst dzieła literackiego,
Agata Kucharska-Babula – Dzieło literackie a utwór muzyczny – wspólne cechy tworzywa kształtującego obie sztuki,

IV. LITERATURA – FILOZOFIA:
Elżbieta Mazur
– Problematyka filozoficzna w dydaktyce polonistycznej i literaturze ( Nieskończoność Zbigniewa Bieńkowskiego),
Elżbieta Kozłowska – Literatura i filozofia na lekcjach języka polskiego (na przykładzie wybranych utworów Zbigniewa Herberta),

V. LITERATURA – HISTORIA – TRADYCJA LITERACKA:
Joanna Rusin
– O Romualdzie Traugutcie na lekcjach języka polskiego. Kilka propozycji,
Alicja Jakubowska-Ożóg – Młodzi poeci „Kontynentów” wobec tradycji Wielkiej Emigracji,

VI. W PRZESTRZENI WARTOŚCI:
Henryk Kurczab – Kształcenie świadomości aksjologicznej
Gustaw Ostasz – Apoteoza prymarnej aksjologii edukacyjnej
Ryszard Jedliński – Edukacja polonistyczna w ujęciu aksjologicznym
Noty o autorach

Skip to content