[wcas-search-form]

35.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych. Studium przypadku

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1 Teorie decyzji – zarys problematyki

1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji
1.2. Teoria decyzji politycznych
1.3. Politologiczna analiza decyzyjna
1.3.1.  Modele i typy analizy decyzyjnej
1.3.2.  Kategorie analizy decyzyjnej
Rozdział 2 Systemowa analiza decyzyjna
2.1. Sytuacja decyzyjna
2.2. Decydent, ośrodek decyzyjny
2.3. Proces decyzyjny
2.4. Decyzja
Rozdział 3 Propozycja modelu analizy debaty sejmowej
3.1. Sejm jako ośrodek decyzyjny w ujęciu systemowym
3.2. Model analizy decyzyjnej debaty sejmowej
3.2.1.  Sytuacja decyzyjna
3.2.2.  Ośrodek decyzyjny
3.3.3.  Proces decyzyjny
3.3.4.  Decyzja
Rozdział 4 Projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej
4.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny
4.2. Proces decyzyjny
4.3. Decyzja
Rozdział 5 Projekt nowelizacji Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre­zydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej
5.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny
5.2. Proces decyzyjny
5.3. Decyzja
Rozdział 6 Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga­nów publicznych jako przedmiot debaty sejmowej
6.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny
6.2. Proces decyzyjny
6.3. Decyzja
Uwagi końcowe
Źródła i literatura
Spis tabel i rysunków
Indeks nazwisk

 

Skip to content