[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wstęp   CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA USTROJOWE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ   Elżbieta Ura Służby, inspekcje i straże w strukturze administracji publicznej Bogdan Jaworski Relacje pomiędzy administracją rządową a samorządową – z uwzględnieniem relacji Policji z jednostkami samorządu terytorialnego Ewa Kubas Kontrola w administracji rządowej Elżbieta Ura Zmiany w regulacjach prawnych służby cywilnej – uzasadnione czy upolitycznione Justyna Kuśnierz-Chmiel Cenzus wykształcenia osób sprawujących funkcje publiczne w organach pochodzących z wyboru, z uwzględnieniem organów samorządowych Stanisław Pieprzny, Ewa Kubas, Justyna Kuśnierz-Chmiel Administracja wobec procesów migracyjnych   CZĘŚĆ DRUGA WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ   Ewa Bonusiak Współczesne prawne formy działania w administracji publicznej Beata Sagan Wpływ samorządu terytorialnego na ład przestrzenny – uwagi na tle ustawy krajobrazowej Artur Mazurkiewicz Ochrona zwierząt jako zadanie gminy Artur Mazurkiewicz Gospodarka odpadami w gminach Ewa Kubas Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w trakcie zgromadzeń Karol Hermanowski Nowe regulacje dotyczące zezwolenia, opłat i kar pieniężnych za usuwanie bez wymaganego zezwolenia drzew i krzewów jako instrumenty służące ochronie przyrody   CZĘŚĆ TRZECIA WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ROZSTRZYGANIA SPRAW PRZEZ ADMINISTRACJĘ   Paulina Ura, Paulina Nagajek Dekodyfikacja postępowania administracyjnego Bartłomiej Pastucha Proceduralne aspekty dostępu do informacji publicznej – wybrane problemy Konrad Kędzierski Informatyzacja administracji publicznej – z uwzględnieniem przepisów proceduralnych Justyna Kuśnierz-Chmiel Ustawowa regulacja prawa petycji   CZĘŚĆ CZWARTA Z PROBLEMATYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH   Elżbieta Feret Finansowanie sektora finansów publicznych Elżbieta Feret Dochody jednostek samorządu terytorialnego Paweł Majka Aktualne problemy stosowania przepisów regulujących opodatkowanie nieruchomości przez samorządowe organy podatkowe Paweł Majka Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez samorządowe organy podatkowe Paweł Majka Aktualne problemy stosowania przepisów postępowania podatkowego Wojciech Zając, Karol Hermanowski Budżet obywatelski jako wyraz partycypacji społecznej w działalności samorządu terytorialnego na przykładzie Rzeszowa   Summary Notki o autorach

Skip to content