[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Procesy modernizacyjne w „Młodszej Europie” z perspektywy interdyscyplinarnej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Paweł Grata, Jarosław Kinal
Wprowadzenie
Część 1. Przeszłość
Jakub Grodzki (Uniwersytet w Białymstoku)
Legacje wiernych ewangelicko-reformowanych na rzecz Jednoty Litewskiej w XVII wieku
Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński),
Krzysztof Ostafin (Uniwersytet Jagielloński)
Geograficzne uwarunkowania procesów modernizacyjnych Galicji w XIX wieku. Szanse czy bariery?
Marcin K. Schirmer (IH PAN (współpracownik); Polskie Towarzystwo Ziemiańskie)
Wspólna działalność inwestycyjna ziemian i burżuazji na terenie Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym jako próba adaptacji do nowych warunków ekonomiczno-społecznych
Dariusz Jeziorny (Uniwersytet Łódzki)
Państwa Europy naddunajskiej po rozpadzie Austro-Węgier w planach gospodarczych Wielkiej Brytanii
Roman Masyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Odbudowa przemysłu naftowego Galicji po pierwszej wojnie światowej (1918–1923)
Elżbieta Kaszuba (Uniwersytet Wrocławski)
Radiofonizacja w II Rzeczypospolitej w procesie modernizacji odrodzonego państwa (1925–1939)
Elżbieta Słabińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Looking for a job”. Rola instytucji państwowych Drugiej Rzeczypospolitej w aktywizowaniu zawodowym bezrobotnych w latach 30. XX wieku
Dawid Keller
Bariery modernizacji kolejnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1945–1989) – studium wstępne
Mariusz Jastrząb (Collegium Civitas)
Obcy kapitał i nowoczesność: Polska lat 70. XX wieku
Marcin Szymański (Uniwersytet Łódzki)
Fabryczne piętno. Próba oceny wpływu industrializacji Łodzi i regionu w latach 70. XX wieku na degradację środowiska naturalnego
Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)
Problemy rozwoju szkolnej oświaty rolniczej w PRL. Wybrane aspekty
Bartosz Zaradzki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Unifikacja ciągników rolniczych Ursusa w okresie PRL
Joanna Jaroszyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nacjonalizacja i reprywatyzacja. O tym, dlaczego w Polsce nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej

Część 2. Teraźniejszość
Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski)
Modernizacja społeczna z perspektywy antropologii personalistycznej
Mariusz Mak (Uniwersytet w Białymstoku)
Modernizacja i zmiany zachodzące w ekonomii wartości jako uzupełnienie luki w badaniach ekonomicznych
Emilia Jankowska-Ambroziak (Uniwersytet w Białymstoku)
Współpraca transgraniczna na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego
Anna Protasiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Karolina Trzaska (Uniwersytet w Białymstoku)
Wybrane czynniki rozwoju ICT w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Joanna Trzaska-Wieczorek (Uniwersytet Rzeszowski)
Ewolucja form i treści komunikacji w branży tytoniowej. Case study polskiego oddziału British American Tobacco

Skip to content