[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Produkcyjne i ekonomiczne efekty wybranych technologii produkcji nasion roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszanek ze zbożami

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
1. Wstęp
2. Cel pracy
3. Przegląd piśmiennictwa
4. Materiał i metody badań
4.1. Metodyka badań polowych
4.1.1. Ocena plonowania, zachwaszczenia oraz składu chemicznego nasion roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszanek ze zbożami, w zależności od technologii produkcji
4.1.2. Ocena wartości przedplonowej roślin strączkowych i mieszanek strączkowo-zbożowych dla zbóż ozimych
4.2. Metodyka badań laboratoryjnych
4.3. Analiza statystyczna
4.4. Badania ekonomiczno-energetyczne
4.4.1. Analiza energetyczna
4.4.2. Analiza ekonomiczna
5. Warunki prowadzenia badań
5.1. Charakterystyka warunków klimatycznych
5.2. Charakterystyka warunków glebowych
6. Wyniki badań
6.1. Plon nasion i elementy plonowania roślin strączkowych i ich mieszanek z jęczmieniem jarym (Krasne)
6.1.1. Plon nasion
6.1.2. Elementy plonowania
6.2. Plon nasion i elementy plonowania roślin strączkowych i ich mieszanek z owsem (Lubliniec Nowy)
6.2.1. Plon nasion
6.2.2. Elementy plonowania
6.3. Skład chemiczny nasion roślin strączkowych i mieszanek strączkowo-zbożowych
6.3.1. Skład chemiczny nasion roślin strączkowych i ich mieszanek z jęczmieniem jarym (Krasne)
6.3.1.1. Zawartość składników organicznych i popiołu
6.3.1.2. Zawartość składników mineralnych
6.3.1.3. Stosunki jonowe pomiędzy pierwiastkami
6.3.1.4. Plon białka ogółem i wartość energetyczna plonu
6.3.2. Skład chemiczny nasion roślin strączkowych i ich mieszanek z owsem (Lubliniec Nowy)
6.3.2.1. Zawartość składników organicznych i popiołu
6.3.2.2. Zawartość składników mineralnych
6.3.2.3. Stosunki jonowe pomiędzy pierwiastkami
6.3.2.4. Plon białka ogółem i wartość energetyczna plonu
6.4. Zachwaszczenie
6.4.1. Zachwaszczenie roślin strączkowych i ich mieszanek z jęczmieniem jarym (Krasne)
6.4.2. Zachwaszczenie roślin strączkowych i ich mieszanek z owsem (Lubliniec Nowy)
6.5. Wartość przedplonowa roślin strączkowych i mieszanek strączkowo-zbożowych
6.5.1. Wartość przedplonowa roślin strączkowych i ich mieszanek z jęczmieniem jarym dla pszenicy ozimej
6.5.1.1. Plon ziarna i elementy plonowania
6.5.1.2. Plon słomy
6.5.1.3. Zawartość składników organicznych i popiołu w ziarnie
6.5.1.4. Plon białka ogółem i wartość energetyczna plonu ziarna
6.5.2. Wartość przedplonowa roślin strączkowych i ich mieszanek z owsem dla pszenżyta ozimego
6.5.2.1. Plon ziarna i elementy plonowania
6.5.2.2. Plon słomy
6.5.2.3. Zawartość składników organicznych i popiołu w ziarnie
6.5.2.4. Plon białka ogółem i wartość energetyczna plonu ziarna
6.6. Efektywność energetyczna i ekonomiczna technologii produkcji roślin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami
6.6.1. Efektywność nakładów energetycznych
6.6.2. Efektywność ekonomiczna
6.6.2.1. Efektywność ekonomiczna technologii produkcji roślin strączkowych i ich mieszanek z jęczmieniem jarym (Krasne)
6.6.2.2. Efektywność ekonomiczna technologii produkcji roślin strączkowych i ich mieszanek z owsem (Lubliniec Nowy)
Dyskusja
Wnioski
Piśmiennictwo
Summary

Skip to content