[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Wśród wielu opracowań pedagogicznych i psychologicznych na temat specyficznych trudności w nauce czytania i pisania książka Małgorzaty Półtorak jest rzetelnym i bardzo starannym opracowaniem zagadnienia o doniosłym znaczeniu społecznym. Umiejętność czytania i pisania zdo­bywana w szkole otwiera drogi do dalszego rozwoju dziecka, a wszelkie problemy z nią związane rozwój ten znacznie utrudniają. Publikacja zawiera interesujące wyniki badań wraz z ciekawą i wielowątkową interpretacją, co powinno zainteresować między innymi nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale i badaczy zagadnienia dysleksji, wszystkich, dla których cenne może być zapozna­nie się z zastosowaniem międzynarodowego testu dysleksji w diagnozie i zapobieganie specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu.   Z recenzji prof. dr hab. Barbary M. Kai

Spis treści:   Wprowadzenie   1. Czytanie i pisanie jako podstawowe umiejętności szkolne uczniów klas początkowych 1.1. Czytanie i pisanie – istota procesów, ustalenia terminologiczne 1.2. Poznawcze i motoryczne uwarunkowania czynności czytania i pisania 1.2.1. Rola funkcji wzrokowych w czytaniu i pisaniu 1.2.2. Wpływ percepcji słuchowej oraz funkcji językowych na przebieg czynności czytania i pisania 1.2.3. Rola sprawności manualnej w pisaniu 1.2.4. Znaczenie integracji percepcyjno-motorycznej 1.2.5. Uwaga, pamięć a czytanie i pisanie 1.3. Umiejętność czytania i pisania w warunkach szkolnych 1.3.1. Gotowość do nauki czytania i pisania 1.3.2. Nabywanie umiejętności czytania i pisania   2. Trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych 2.1. Trudności w uczeniu się a niepowodzenia szkolne 2.2. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania 2.2.1. Pojęcie, przyczyny i etiologia dysleksji rozwojowej 2.2.2. Objawy ryzyka dysleksji i specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu   3. Diagnozowanie i prognoza osiągnięć w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych 3.1. Diagnozowanie poziomu osiągnięć oraz trudności w czytaniu i pisaniu uczniów klas początkowych 3.2. Diagnoza funkcji poznawczych i motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg nabywania umiejętności czytania i pisania 3.3. Międzynarodowy test dysleksji I. Smythe’a jako narzędzie diagnozy i prognozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu   4. Założenia metodologiczne badań własnych 4.1.  Założenia teoretyczne, przedmiot i cel badań 4.2.  Problemy badawcze i hipotezy, zmienne i wskaźniki 4.3.  Metody i techniki badawcze 4.4.  Organizacja t przebieg badań   5. Poziom rozwoju funkcji poznawczych i motorycznych a umiejętność czytania dzieci kończących etap edukacji elementarnej 5.1. Poznawcze funkcjonowanie badanych uczniów a poziom umiejętności czytania materiału sensownego 5.2.  Wyniki diagnozy funkcji poznawczych a poprawność czytania tekstu pozbawionego sensu 5.3.  Diagnoza poziomu rozwoju funkcji poznawczych a ocena umiejętności czytania doko­nana przez nauczyciela z końcem klasy II i III   6. Poziom rozwoju funkcji poznawczych i motorycznych a umiejętność pisania dzieci kończących etap edukacji elementarnej 6.1.  Diagnoza rozwoju funkcji poznawczych a poziom umiejętności pisania 6.2.  Diagnoza poziomu rozwoju funkcji poznawczych a ocena pisania dokonana przez na­uczyciela z końcem klasy II i 111   7. Dyskusja wyników, wnioski i aplikacje dla praktyki pedagogicznej   Bibliografia   Spis tabel   Aneks

Skip to content