[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Rozdział I. Podstawy badania procesu postępowania konsumentów na rynku
1.1. Model psychiki konsumenta
1.2. Analiza procesu decyzyjnego konsumenta
1.3. Badania zachowań
1.4. Badanie opinii i postaw
1.5. Badania preferencji i upodobań nabywców
1.6. Badania motywów postępowania
Rozdział II. Metody i techniki badania konsumentów w procesie projektowania i rozwoju nowych produktów
2.1. Definicje i podstawowe pojęcia
2.2. Badania konsumenckie w początkowym stadium projektowania nowego produktu
2.3. Schemat kategoryzacji metod badawczych
2.3.1. Żródła informacji pozwalające ujawnić potrzeby
2.3.2. Metody oparte na produkcie a metody oparte na potrzebie
2.3.3. Znajomość bodźców
2.4. Format zadania
2.4.1. Ocena wielorakich produktów a ocena pojedynczego produktu
2.4.2. Rodzaj reakcji na dostarczone bodźce
2.4.3. Potrzeby konsumenta wyrażone bezpośrednio lub ujawnione pośrednio
2.4.4. Struktura gromadzenia danych
2.5. Zdolność do działania dla rozwoju nowych produktów
2.6. Metody i techniki badań
2.6.1. Analiza conjoint
2.6.2. Grupa zogniskowana
2.6.3. Laddering
2.6.4. Metaforyczna technika aktywizacji Zaltmana
2.6.5. Ocena kategorii
2.6.6. Projekt empatyczny
2.6.7. Przyspieszenie informacji
2.6.8. Sieć konstrukcji Kelly’ego
2.6.9. Swobodna aktywizacja
2.6.10. Technika głównego użytkownika
2.7. Podział metod według możliwości działania dla rozwoju produktu
Rozdział III. Metoda quality function deployment w projektowaniu i rozwoju produktów żywnościowych
3.1. Wprowadzenie do metody rozwoju funkcji jakości QFD
3.2. Charakterystyka i zastosowania
3.3. Zastosowanie QFD w przemyśle spożywczym
3.4. Zastosowanie metody QFD w produkcji kuwertury czekoladowej
3.5. Mocne i słabe strony metody QFD w rozwoju produktów spożywczych
Rozdział IV. Badania preferencji konsumentów produktów żywnościowych
4.1. Jakość żywności a preferencje konsumenta
4.2. Preferencje konsumenckie pitnych soków
4.2.1. Materiał doświadczalny i metodyka badań
4.2.2. Analiza statystyczna wyników
4.2.3. Preferowane przez konsumentów rodzaje soków
4.2.4. Czynniki wpływające na preferencje konsumenckie soków
4.2.5. Jakość sensoryczna soków w opinii konsumentów
4.3. Opakowanie w kształtowaniu preferencji konsumentów na rynku soków
4.3.1. Czynniki wpływające na wybór opakowania soku
4.3.2. Preferencje w zakresie rodzaju i barwy opakowania
4.3.3. Wygląd opakowania a jakość soku w opinii konsumentów
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel   S
pis rysunków

 

Skip to content