[wcas-search-form]

17.85 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Propozycja zakresów normatywnych dla wskaźników wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp dzieci w wieku 3 lat

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Od autorki 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zarys anatomii stopy 1.2.1. Kości i stawy 1.2.2. Więzadła i mięśnie 1.2.3. Inne 1.3. Rozwój kończyn dolnych w ontogenezie 1.3.1. Okres prenatalny 1.3.2. Okres postnatalny 1.4. Przegląd metod badania stóp 2. Cel pracy 2.1. Uzasadnienie wyboru tematu 2.2. Cel pracy, pytania i hipotezy badawcze 3. Materiał i metody badań 3.1. Materiał badań 3.2. Metody badań 3.2.1. Organizacja badań 3.2.2. Pomiary cech somatycznych 3.2.3. Badanie stóp 3.2.4. Badanie ustawienia stępu 3.2.5. Badanie ustawienia kolan 3.3. Metody statystycznego opracowania wyników 4. Wyniki 4.1. Cechy somatyczne 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.2. Długość i szerokość stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.3. Wysklepienie podłużne stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.4. Wysklepienie poprzeczne stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.5. Ustawienie palucha i V palca stóp 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.6. Ustawienie stępu u 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.7. Ustawienie kolan u 3-letnich dziewcząt i chłopców wyodrębnionych w podgrupy kwartalne 4.8. Wpływ ustawienia stępu i kolan na wysklepienie podłużne i poprzeczne stóp oraz na ustawienie palucha i V palca u 3-letnichdziewcząt i chłopców 4.9. Zmienność kąta Clarke’a i wskaźnika Wwp Wejsfloga u 3-letnich dziewcząt i chłopców na podstawie kryterium siatki centylowej 5. Dyskusja 6. Wnioski 7. Piśmiennictwo Wykaz tabel Wykaz rycin Streszczenie Abstract

Skip to content