[wcas-search-form]

9.45 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1, 2

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Tom I Spis treści: Słowo wstępne, Kazimierz Braun – Los i etos polskiego pisarza emigracyjnego, Marian Kisiel – O próbach typologii prozy polskiej na obczyźnie po 1939 roku, Eugenia Prokop-Janiec – Ku wielokulturowości: literatura emigracyjna jako li­te­ra­tura imigrantów, Wojciech Ligęza – Wizje Ameryki Łacińskiej w prozie Bobkowskiego, Gombro­wicza i Straszewicza, Bożena Karwowska – Opowiedzieć historię żon i matek – kobiety o sobie w po­wojennej prozie emigracyjnej, Barbara Gierszewska – Lwów i inne miasta galicyjskie w emigracyjnych wspo­m­nieniach po 1989 roku, Kazimierz Adamczyk – Odmiany świadectwa. O Zagładzie w emigracyjnej pro­zie lat 1939–1980, Jolanta Pasterska – Między Najjaśniejszą a Kartoflanią. O spotkaniach polskich emigrantów przy pomnikach, Nina Taylor-Terlecka – Stosunek „polskiego Londynu” do literatury krajowej – stanowisko Tymona Terleckiego, Marcin Lutomierski – O poetyce listu do redakcji na przykładzie emigracyjnego tygodnika „Wiadomości” z lat 1955–1958, Krzysztof Ćwikliński – Raca wystrzelona w ciemność. O eseistyce Andrzeja Bob­­kowskiego, Violetta Wejs-Milewska – Krytyka jako naglący monit. Gustaw Herling-Gru­dziń­ski w roli felietonisty Wolnej Europy, Dariusz Bawoł – Przeciw intelektualistom. O tryptyku antyfilozoficznym Gu­stawa Herlinga-Grudzińskiego („Gasnący Antychryst”, „Ugolone z Todi. Ne­krolog filozofa”, „Kamień filozoficzny”) i nie tylko, Małgorzata Krakowiak – Pewność i zwątpienie w wypowiedziach o sztuce Jó­zefa Czapskiego i Jerzego Stempowskiego, Monika Wójciak – Czesław Miłosz – tłumacz kultury rosyjskiej, Tadeusz Sucharski – „Aby cię zobaczył każdy Moskal, aby cię usłyszał, zrozu­miał”. Rosja Vincenza, Aleksander Madyda – Co nowego u Haupta?, Dorota Heck – Zygmunt Nowakowski jako pisarz zapomniany, Maciej Urbanowski – Emigracyjna twórczość literacka Jędrzeja Giertycha (do 1989 roku), Rafał Moczkodan – Wciąż niedoczytany – słów kilka o twórczości Janusza Ko­wa­lewskiego, Zbigniew Andres – Emigracja i kraj w twórczości Tadeusza Nowakowskiego, Arkadiusz Morawiec – „Smutnej wesołości świat”. O „Szopie za jaśminami” Ta­deusza Nowakowskiego, Ewelina Szadkowska – „Koliberek”, „chodzący tryumf biologii” czy „babo­zwierz”? Portrety kobiet w prozie Tadeusza Nowakowskiego, Indeks nazwisk, Notki o autorach.     Tom II Spis treści: Włodzimierz Wójcik – W kręgu prozy Zofii Romanowiczowej. Wspomnienia i refleksje historycznoliterackie, Beata Tarnowska – „Krakus contra Vercingétorix”. Problem wychowania dziecka na obczyźnie w świetle powieści Zofii Romanowiczowej „Baśka i Barbara”, Florian śmieja – Piotr Guzy – zapomniany prozaik, Edyta Korepta – Paweł Łysek – piewca Beskidu śląskiego. Sylwetka twórcy emigracyjnego,  Zofia Bartecka-Prorok – Motywy akwatyczne w prozie Beaty Obertyńskiej, Andrzej Gałowicz – Opowiadania emigracyjne Jana Rostworowskiego, Olga Soporowska-Wojtczak – Konwencje literatury popularnej w „Leśniku” Marii Kuncewiczowej, Kazimierz Maciąg – „Życie Chopina” Kazimierza Wierzyńskiego wobec le­gendy kompozytora, Bogdan Czaykowski – Gombrowiczowskie „rozszerzone widzenie człowieka” – przykład „Pornografii”, czyli Gombrowicz contra Markowski, Agnieszka Nęcka – Z ducha Gombrowicza? Jak czytano kiedyś i jak czyta się dziś prozę Adama Czerniawskiego, Magdalena Rabizo-Birek – „ślady” autora w opowiadaniach Adama Czer­niaw­skiego, Grzegorz Czerwiński – Przestrzeń artystyczna w prozie „emigracyjnej” Wło­dzi­mierza Odojewskiego, Anna Wal – Doświadczenie emigracji w prozie Alicji Iwańskiej, Marta Rutkowska – Podróże pamięci. Twórczość Idy Fink, Marta Cuber – Żywot wychodkowy. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego, Arleta Galant – „Dziennik” Jana Lechonia i „Dziennik z Iowa” Grzegorza Mu­siała – dwa scenariusze emigracji, Agata Paliwoda – „Zapisać strach przed zidioceniem świata”. Uwagi o prozie Janusza Głowackiego, Zenon Ożóg – Historia i polityka w „Zapiskach znad Zatoki San Francisco”, Alicja Jakubowska-Ożóg – Portrety kobiet w „Zapiskach znad Zatoki San Fran­cisco” Adama Lizakowskiego, Tomasz Majdosz – „Emigroza”. O trzecim tomie „Miesięcy” Kazimierza Bran­dysa, Anna Maria Mickiewicz – Polska literatura w Londynie, Justyna Budzik – Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? „Zagubione w przekładzie” Ewy Hoffman, Jan Wolski – Emigracja jako zderzanie wartości kulturowych. Proza Ewy Stach­niak, Janusz Pasterski – Wrastanie w nowy kraj – problematyka emigracyjna w opo­wiadaniach Petera Skrzyneckiego, Indeks nazwisk, Notki o autorach.

Skip to content