[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przedborski Park Krajobrazowy (wyd. II)

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Książka traktuje o Przedborskim Parku Krajobrazowym, który został szczegółowo scharakteryzowany. Omówiono cele i zadania parku, przedstawiono rys historyczny. Sporo miejsca poświęcono przyrodzie nieożywionej i szacie roślinnej. Przedstawiono istniejący na terenie PPK świat zwierząt oraz szeroko opisano działania związane z ochroną przyrody. Nie zabrakło informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego, a także podjęto tematykę turystyki i rekreacji z uwzględnieniem spływów kajakowych Pilicą. Praca jest szeroko udokumentowana wynikami badań własnych autorów, zawiera liczne tabele, dane, opisy fauny i flory z podaniem nazw łacińskich poszczególnych gatunków. Bogata literatura i słowniczek wybranych pojęć są uzupełnieniem lektury.

Skip to content