[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przedsiębiorstwo i Region, nr 2/2010. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i regionów w warunkach spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Czasopismo wydawane przez Katedrę Ekonomiki i Zarządzania Wydziału Ekonomii UR.

Spis treści: Od redakcji, Kazimierz W. Krupa, Patrycja Pudło – Wsparcie kapitału ludzkiego Słowacji w zakresie rozwoju innowacji na tle strategii Europa 2020, Marek Smoleń, Lesław Urban – Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu, Anna Mazurkiewicz – Motywowanie pracowników w czasie kryzysu – znaczenie środków niematerialnych, Paweł Frączek, Aleksandra Larwa – Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA, Włodzimierz Rząsa – Zarządzanie personelem w strategii firmy, Amélie Bonnet – Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju przedsiębiorczości i MśP na obszarach wiejskich w regionie podkarpackim, Patrycja Pudło, Petra Peąáková – Analiza barier rozwoju działalności innowacyjnej w rejonie Wschodniej Słowacji, Yevgeniy Zakharchuk, Galyna Koterlyn, Maria Khomyn – Transfer technologii jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Ukrainy Zachodniej, Галина Щерба, Роксолана Яремкевич – Репрезентация гендерной идентичности в женском предпринимательстве, Grzegorz Materna – Ewaluacja form wynagradzania pracowników ochrony zdrowia w Polsce, Agnieszka Sobala-Gwosdz – Barriers to development of small county centres. The case of Brzozów.

Skip to content