[wcas-search-form]

2.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przedsiębiorstwo i Region, nr 4/2012. Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez organizacje i przedsiębiorstwa

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Od redakcji, Arkadiusz świadek, Marlena Płonka – Fundusze strukturalne UE jako jeden z czynników pobudzania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – przegląd funduszy dostępnych w okresie programowania 2007–2013 w województwie podkarpackim, Maciej Kokotek, Janusz Kornecki, Arkadiusz Szymański – Rozwój innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, Tomasz Lipczyński – Wykorzystanie programów pomocowych Unii Europejskiej przez małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie zachodniopomorskim, Tomasz Maciałek – Europejski Fundusz Społeczny jako instrument zarządzania kapitałem ludzkim na rynku pracy, Marcin Dygoń – Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy – studium przypadku, Robert Chrząstek – Polityka szkoleniowa i innowacyjna w sektorze usług rynkowych na podstawie badań pracodawców z województwa podkarpackiego, Julia Wojciechowska-Solis – Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorstw sektora turystycznego, Elżbieta J. Siek – Rola funduszy unijnych w zwalczaniu bezrobocia w regionie radomskim, Abrudan Denisa, Duda-Dainau Dana Codruta, Puscas Gabriela – Aspects regarding financing process of European Union enterprises, Yevgeniy Zakcharczuk, Galyna Koterlyn, Maria Khomyn – Integracja europejska ukraińskich instytucji badawczych: perspektywy wykorzystania funduszy UE, Myron Babjak, Vasyl Zinkevych – The use of human resources in the agro-industrial businesses in the Lviv region.

Skip to content