[wcas-search-form]

12.96 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przedsiębiorstwo i Region nr 6/2014. Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

    Spis treści Od redakcji KAZIMIERZ JAREMCZUK Przesłanki globalizacyjne a struktury podporządkowania i współdziałania w kontekście technonauki TADEUSZ DYR, KAROLINA ZIÓŁKOWSKA Infrastruktura ekonomiczna jako czynnik kreowania potencjału gospodarczego mikroregionów AGATA PIERśCIENIAK, SYLWIA KOS Spójność społeczno-ekomiczna jako idea niwelowania dysproporcji w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw w strategii „Europa 2020” (perspektywa: Polska) MAREK SMOLEŃ Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw JOLANTA ZAWORA, PAWEŁ ZAWORA Stan finansów samorządowych u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 LIDIA KALISZCZAK, RENATA NESTEROWICZ Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w dobie globalnego kryzysu KATARZYNA SIERADZKA Barriers to innovation activity of Polish small and medium-sized enterprises PAULINA FILIP, MARIOLA GRZEBYK, SYLWIA BULWA Alternatywne formy finansowania polskich przedsiębiorstw – znaczenie i kryteria wyboru LILIANA MIERZWIŃSKA, BEATA UJDA-DYŃKA, PAULINA FILIP Nowa gospodarka a współczesne wyzwania w sferze personalnej organizacji Wymogi techniczne dla Autorów

Skip to content