[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. XIII, z. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

CONTENTS OD REDAKCJI PRACE ORYGINALNE Grzegorz Przysada, Agnieszka Guzik, Andżelina Wolan-Nieroda, Katarzyna Walicka-Cupryś, Mariusz Drużbicki, Wybrane metody w ocenie efektów rehabilitacji u pacjentów po udarze mózgu leczonych w oddziale rehabilitacji Bożenna Karczmarek-Borowska, Ewelina Czaja, Kamila Golon, Aktywność fizyczna kobiet po mastektomii Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Justyna Andrzejewska, Tomasz Piojda, Aleksandra Stachoń, Postawa a skład ciała dziewcząt w wieku pokwitania Dawid Filip, Grzegorz Kucaba, Jadwiga Załucka, Dorota Ozga , Marek Wojtaszek, Analiza występowania zatruć u pacjentów leczonych w oddziale toksykologii w Rzeszowie w latach 2011–2013 PRACE POGLĄDOWE Joanna Grzegorczyk, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce Maria Nowak, Marek Grzywa, Metaboliczna otyłość z prawidłową masą ciała i otyłość z prawidłowymi wskaźnikami metabolicznymi a ryzyko metaboliczno-naczyniowe Beata Obłoza, Grzegorz Raba, Magdalena Fudali- Walczak, Organizacja i finansowanie opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz, Możliwość przepisywania recept przez pielęgniarki i położne – stan prawny w Polsce i ogólny przegląd sytuacji na świecie Anna Jacek, Katarzyna Ożóg, Ochrona administracyjna praw pacjenta PRACA KAZUISTYCZNA Magdalena Gibała, Grzegorz Janowski, Grażyna Cisowska, Anna Juza, Mariusz Książek, Krzysztof Gutkowski, Łagodna symetryczna tłuszczakowatość typu II u 52-letniej pacjentki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa SPRAWOZDANIA Józef Ratajczyk, Sprawozdanie z VIII Konferencji Chirurgicznej Medycyny Praktycznej Kraków 2015 Anna Jacek, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Sprawozdanie z 21 Światowego Kongresu Prawa Medycznego Coimbra, 2–6 sierpnia 2015 r. REGULAMIN

Skip to content