[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. VII, z. 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Ludwika Sadowska, Monika Mysłek-Prucnal, Anna Maria Choińska, Artur Mazur – Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu: PRACE ORYGINALNE: Monika Bal-Bocheńska, Andżelina Wolan, Andrzej Kwolek – Ocena skuteczności oczyszczania dróg oddechowych u dzieci chorych na mukowiscydozę, Magdalena Chuchla, Joanna Dudek, Sławomir Snela, Rafał Piasek – Porównanie obrazu radiologicznego stawu biodrowego z możliwościami chodu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym po zabiegach wielopoziomowego uwolnienia tkanek miękkich, Joanna Kądziołka, Joanna Grzegorczyk, Agnieszka Rawska – Wpływ fizjoterapii na poziom odczuwanego bólu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, Joanna Kokoszka, Magdalena Maślanka – Ocena aktywności fizycznej i jakości życia osób z osteoporozą, Filip Osuchowski, Piotr Pudło – Postawy pracowników firmy Hispano Suiza Polska wobec palenia tytoniu w miejscu pracy, Krzysztof Golec, Łukasz Golec, Jolanta Gruszecka – Ocena flory bakteryjnej izolowanej od chorych hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie w latach 2004–2006, PRACE POGLĄDOWE: Jagoda Drąg, Anna Gawędzka, Adrian Kużdżał, Jerzy Jaśkiewicz – Dieta a rak piersi, Marta Wieczorek, Rafał Świerczek – Lateralizacja dzieci 8–9-letnich jako prawidłowość ich rozwoju psychofizycznego, PRACA HISTORYCZNA: Sławomir Jandziś – Rozwój rehabilitacji leczniczej w województwie podkarpackim, PRACA KAZUISTYCZNA: Grzegorz Raba – Zastosowanie żywienia pozajelitowego w leczeniu w ciężkiej postaci zespołu HELLP przebiegającej z leukoencefalopatią – opis przypadku, SPRAWOZDANIA: Mirosław Probachta, Artur Sochacki – Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Andrzej Kwolek – Sprawozdanie z I Międzynarodowych Dni Rehabilitacji, Grzegorz Przysada – Sprawozdanie z obchodów XX- lecia Klinicznego Oddziału Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, OCENA KSIĄŻEK: Mieczysław Radochoński – Janusz Kirenko (red.): Zdrowa szkoła – Zdrowy uczeń. Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2008, ss. 200, Mieczysław Radochoński – Stanisława Byra, Monika Parchomiuk: Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 272, Regulamin ogłaszania prac.

Skip to content