[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. VII, z. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Contents, Od Redakcji, PRACA REDAKCYJNA: Józef Piotr Knap, Anna Nowakowska, Paul Heyman, Waldemar Burzyński, Alicja Rączka, Jacek Dutkiewicz, Jan Lech, Teresa Brzostek, Renata Kornasiewicz, Wacław Bentkowski, Urszula Litarska, Małgorzata Witas, Marek Marecki, Grzegorz Pitucha – Środowiskowe i epidemiologiczne uwarunkowania infekcji hantawirusowej (Gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym – HFRS) w województwie podkarpackim – pierwszej w Polsce epidemii 2007–2008 roku–- oraz zachorowań endemicznych, PRACE ORYGINALNE: Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Ulrich Dockweiler, Anna-Maria Ax, Grzegorz Magoń, Agnieszka Bejer, Joanna Grzegorczyk, Ewa Lenart-Domka – Social and Demographic Factors in Post-Stroke Patients with Co-morbid Depression, Andrzej Kwolek, Teresa Pop, Barbara Grzebyk – 20 Jahre Erfahrungen in der Anwendung der lokalen Kryotherapie bei der Rehabilitation von stationären Patienten, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Wojciech Bieniasz, Olga Wolińska – Przydatność niektórych metod służących do diagnostyki i oceny efektów rehabilitacji pacjentów z zespołami neurologicznymi, Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Marta Szuberla – Einfluss der lokalen Kryotherapie auf die Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen in der Hand bei Kranken mit rheumatoider Gelenkentzündung, Stanisław Kijowski – Najczęstsze problemy w usprawnianiu porażonej kończyny górnej u chorych po udarze mózgu, Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Andrzej Maciejczak – Ocena postępów rehabilitacji prowadzonej w domu pacjenta z rozpoznanym udarem mózgu, Teresa Pop, Magdalena Kotowicz, Katarzyna Łach-Pop, Anna Czyrek, Anna Potera, Wojciech Rusek, Andrzej Maciejczak – Wrażliwość na prąd galwaniczny u pacjentów leczonych z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych, Agnieszka Domin, Piotr Domin – Alopecia areata – łysienie plackowate – problem terapeutyczny?, PRACE POGLĄDOWE: Aneta Małgorzata Walicka – Public relations w służbie zdrowia, Elżbieta Nawrocka – Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organizacja realizująca zadania w zakresie zdrowia publicznego, Lesław Ciepiela – Nowe horyzonty leczenia stwardnienia rozsianego, SPRAWOZDANIA: Marzena Pelc-Dymon – Sprawozdanie z XXIV Konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Pogranicza Psychiatrii Rozwojowej, Ewa Puszczałowska-Lizis – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży” Biała Podlaska 5–6 czerwca 2009 r., Regulamin ogłaszania prac.

Contents: Editorial, EDITORIAL REMARKS: Józef Piotr Knap, Anna Nowakowska, Paul Heyman, Waldemar Burzyński, Alicja Rączka, Jacek Dutkiewicz, Jan Lech, Teresa Brzostek, Renata Kornasiewicz, Wacław Bentkowski, Urszula Litarska, Małgorzata Witas, Marek Marecki, Grzegorz Pitucha – Environmental and epidemiologic determinants of hantavirus infection (hemorrhagic fever with renal syndrome) in the Podkarpacie – first epidemic in Poland in 2007-2008 – and endemic incidences of diseases, ORYGINAL PAPERS: Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada, Ulrich Dockweiler, Anna-Maria Ax, Grzegorz Magoń, Agnieszka Bejer, Joanna Grzegorczyk, Ewa Lenart-Domka – Social and Demographic Factors in Post-Stroke Patients with Co-morbid Depression, Andrzej Kwolek, Teresa Pop, Barbara Grzybek – 20 years of experience in applying local crioterapy in patients undergoing rehabilitation at the ward, Jolanta Zwolińska, Andrzej Kwolek, Wojciech Bieniasz, Olga Wolińska – Usefulness of selected methods of diagnosing and assessing effectiveness of rehabilitation of patients with neurological disorders, Teresa Pop, Andrzej Kwolek, Marta Szuberla – The influence of local crioterapy on hand swelling and pain reduction in patients diagnosedwith rheumatoid joint inflammation, Stanisław Kijowski – The most common problems in movement improvements of the paralyzed upper limb for patients after cerebral stroke, Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Andrzej Maciejczak – Evaluation of Progress of Home Rehabilitation in Patients with Diagnosis of Stroke, Teresa Pop, Magdalena Kotowicz, Katarzyna Łach-Pop, Anna Czyrek, Anna Potera, Wojciech Rusek, Andrzej Maciejczak – Sensitivity to galvanic current in patients receiving treatment due to painful ailments in the spine and peripheral joints, Agnieszka Domin, Piotr Domin – Alopecia areata – a therapeutic problem?, REVIEW PAPERS: Aneta Małgorzata Walicka – Public relations in health care system?, Elżbieta Nawrocka – The State Sanitary Inspection as the organization accomplishing tasks within the scope of public health, Lesław Ciepiela – New horizons in treatment of multiple sclerosis, REPORTS: Marzena Pelc-Dymon – Proceedings of XXIV Conference of Scientific Section on Children and Adolescent Psychiatry of Polish Psychiatric Association – “Borderlines of Developmental Psychiatry”, Ewa Puszczałowska-Lizis – II International Scientific Conference on “Correction and compensation of disorders in physical development of children and adolescents” – Biała Podlaska, June 5-6, 2009, Instruction for Authors.

Skip to content