[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Liczba stron

Rok wydania

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Prace oryginalne: Marcin Andrzejewski, Dariusz Posiadała – Training and matches’ burdens as factors determining changes of chosen elements of young footballers, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Prace oryginalne: Magdalena Kunysz – Z dziejów boksu na Rzeszowszczyźnie 1947–1978, Adam Przybysz – Historia Miejskiego Klubu Sportowego “Krośnianka” Krosno (1991–1999), Stanisław Zaborniak – Działalność Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w latach 1927–1939 w okresie dominacji organizacyjnej PUWFiPW, Stanisław Zaborniak – Die Beteiligung von deutschen Bestandteilen in der Entwicklung der Körperkultur in Polen an der Wende des 19. und 20sten Jahrhunderts, Stanisław Zaborniak – Deutsche Publikationen vom Bereich der Körperkultur in polnischer Presse an der Wende des 19. und 20sten Jahrhunderts, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Prace oryginalne: Eleonora Mileva, Julia Mutafova-Zaberska – Actual problems of sports pedagogical education in Bulgaria in the context of European perspectives, Beata Pluta – Using the generalized Shapiro-Wilk test to the investigation of normal distribution for basketball data, SOCJOLOGIA SPORTU: Prace oryginalne: Dariusz Posiadała, Marcin Andrzejewski – Attitudes towards the phenomenon of doping among the students of University School of Physical Education in Poznań, TURYSTYKA I REKREACJA: Prace oryginalne: Paweł Rut, Jerzy Rut, Bohdan Myckan – Miejsce turystyki i rekreacji ruchowej w refleksji teoretycznej nad czasem wolnym, SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH: Gabriel Szajna, Wojciech J. Cynarski – Komunikat z I Światowego Kongresu Naukowego Sportów Walki i Sztuk Walki, Rzeszów, 22–24 września 2006, Wojciech J. Cynarski – “Aksjologia turystyki”. XIV Sympozjum Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Warszawa, 7 października 2006, Wojciech J. Cynarski – “Trendy w rekreacji ruchowej a współczesny styl życia”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rožňava, 6–7 listopada 2006, Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – V Międzynarodowa Konferencja “Ruch i zdrowie”, Głuchołazy, 17–18 listopada 2006, VARIA: Maciej Brożyna – Cztery pory roku na Krymie w cztery dni. Wrażenia z wycieczki na Krym członków rzeszowskiego studenckiego Koła Naukowego Podróżników z Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Jarosław Herbert, Maciej Brożyna – Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego “Podróżników” w roku akademickim 2005/2006, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

Skip to content