[wcas-search-form]

1.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: DIAGNOSTYKA W SPORCIE: David Zahradník, Vojtěch Gajda – Influence of throw parameters on accuracy of throwing, Rút Lenková – Aerobics as a means of development of musical and motion skills, Grzegorz Domino – Płeć a preferencje wartości i rozumowanie moralne fair play tenisistów, DIAGNOZOWANIE POPULACJI POZASPORTOWEJ: Ivan Uher, Mirianna Brtková, Ján Junger – Testing of functional fitness in older population, Ján Junger, Róbert Kandráč, Zdenka Uherová, Alena Longauerová, Klaudia Zusková, Peter Bakalár, Terézia Slančová – Physical activity as a means of enhancement of quality of life in seniors, Klaudia Zusková, Ján Junger, Peter Bakalár, Róbert Kandráč, Terézia Slančová, Zdenka Uherová, Alena Longauerová – Selected factors limiting social, psychological and motor diagnostics in seniors, Ingrid Ružbarská, Milan Turek, Bibiana Štefanková – Questions of motor performance and functional fitness research of medical rescuers, Witold Półtorak – Leisure, recreation and its relationship to work – a variety of meanings, SOCJOLOGIA KULTURY FIZYCZNEJ: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Społeczne uwarunkowania uczenia się zachowań agresywnych i przeciwdziałanie destrukcyjności, Witold Półtorak, Grzegorz Bielec – Starzenie się i starość w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ: Danuta Fus, Ewa Nowosad-Sergeant, Wojciech Czarny – Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem aktywnego sposobu spędzania czasu i stylu życia, ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Andrzej Malinowski, Sławomir Jeka, Danuta Fus, Ewa Nowosad, Wojciech Czarny – Standardy rozwojowe dzieci i młodzieży z centralnej Polski, SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – „Diagnostyka w sporcie” – Preszów 2009, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

Skip to content