[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przemiany modernizacyjne w Drugiej Rzeczypospolitej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

BIBLIOTEKA · POLSKIEJ · MODERNIZACJI · Tom II

Spis treści
Wstęp
Zagadnienia koncepcyjne

Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku) Koncepcje unowocześnienia polskiej gospodarki z perspektywy rozważań ekonomistów II RP (na przykładzie analiz przedstawicieli kierunku historycznego)
Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Wizja gospodarki Obozu Zjednoczenia Narodowego
Jacek Luszniewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Korporacyjna reforma ustrojowa w ujęciu katolicyzmu społecznego II RP. Autorytarne konsekwencje rozwiązań organizacyjnych
Szanse i bariery modernizacji
Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski) Migracje zagraniczne i modernizacja gospodarcza ziem polskich w latach 1870–1938. Wybrane aspekty
Roman Macyra (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Modernizacja w II Rzeczypospolitej: przypadek Wielkopolski (1918–1938)
Jerzy Łazor (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Wpływ kapitału francuskiego na modernizację Polski międzywojennej
Karol Chylak (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie) Czy modernizacja? Przekształcenia struktury agrarnej w II Rzeczypospolitej
Przemiany społeczne
Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii PAN) Nowe trendy w opiece i wychowaniu dzieci w Polsce międzywojennej
Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski)
Odwrót od idei równouprawnienia. Kwestia praw kobiet w dyskursie publicznym w Polsce w okresie wielkiego kryzysu (1930–1935)
Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
Polityka społeczna jako czynnik modernizacji II Rzeczypospolitej
Sławomir Kamosiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Reklama w prasie dwudziestolecia międzywojennego jako narzędzie kreowania nowoczesnego konsumenta i modernizacji życia codziennego
Przemiany gospodarcze
Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński) W stronę modernizacji polskiego sektora naftowego – działania władz II RP na rzecz stworzenia silnego polskiego przemysłu naftowego
Dawid Keller (Muzeum Śląskie w Chorzowie) Bariery modernizacji międzywojennego kolejnictwa w Polsce – próba identyfikacji
Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Lotnictwo II Rzeczypospolitej i jego dziedzictwo
Wojciech Chudzik (Muzeum Regionalne w Stalowej Woli) Elektryfikacja, przemysł elektrotechniczny i elektroniczny w Centralnym Okrę-gu Przemysłowym
Janusz Kaliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Elektryczne Koleje Dojazdowe jako czynnik modernizacji pasma zachodniego województwa warszawskiego (1927–1939)
Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski) Infrastruktura techniczna miast województwa poznańskiego. Postęp czy regres?

Skip to content