[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wprowadzenie, CZĘśĆ I: KIERUNKI PRZEOBRAŻEŃ PRZESTRZENI WIEJSKIEJ: Marian Malikowski – Ramy pojęciowo-teoretyczne i zarys przemian przestrzeni wiejskiej w III RP, Eva Michaeli – Zmeny vo vyuľívaní  krajiny vo vidieckom sídle  Jakubany v Levočských vrchoch v Slovenskej republike, Izabella Sikorska-Wolak – Od funkcji rolniczych do funkcji rolniczo-turystycznych obszarów wiejskich, Tatiana Mintálová – Zmeny v cestovnom ruchu mikroregiónu Studená dolina na Orave v po-slednom desa»ročí, Barbara Perepeczko – Zmiany funkcji rolnictwa a walory przestrzeni wiejskiej (w praktyce i świadomości rolników oraz mieszkańców wsi), Janetta Dická – Výskum periférnych regiónov zázemia mesta Koąice, Alena Sedláková, René Matlovič – K otázke existencie komunity v suburbánnej zóne Preąova a Olomouca, CZĘśĆ II: GLOBALNE I LOKALNE ASPEKTY WYTWARZANIA PRZESTRZENI: Marta A. Klekotko – Przestrzeń publiczna jako czynnik konstytuujący społeczność lokalną nowego typu. Przypadek Radzionkowa na Górnym śląsku, Ewa Jurczyńska-McCluskey, Aneta Bąk – Glokalizacja na wybranych obszarach wiejskich Podbeskidzia, Radoslav Klamár – Rozvojové priority vidieckeho mikroregiónu hodnotené vnútorným a von-kająím pohµadom (na príklade mikroregiónu Ptava), Piotr Nowak – Wspólna Polityka Rolna UE a przestrzeń instytucji i organizacji wiejskich, Janusz Piegza – Wieś czy rolnictwo podkarpackie? Dylemat socjologa, Martin Rosič – Geografické aspekty nezamestnanosti v regióne severovýchodného Sloven-ska, CZĘśĆ III: PRZESTRZEŃ WIEJSKA, SYMBOLIKA I TOŻSAMOśĆ: Zygmunt Seręga – Odnowiona tożsamość wsi?  Szkic o procesach instrumentalizacji tożsa-mości lokalnej w epoce turystyfikacji świata, Danuta Niczyporuk – Przestrzeń wsi w wyobrażeniach dzieci. Na przykładzie uczniów szkół podstawowych Lubelszczyzny, Małgorzata Dziura – Sakralizacja przestrzeni. Kapliczki i krzyże przydrożne, Krzysztof Malicki – O potrzebie badań  przestrzeni symbolicznych i miejsc pamięci w społecznościach lokalnych.

Skip to content