[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, t. II

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wprowadzenie, Introduction, Część I: ASPEKTY PRAWNE, Anna Golonka Zabójstwo, którego sprawca był w stanie upojenia alkoholowego – problemy teoretyczne i praktyczne związane z odpowiedzialnością karną Tomasz Moll, Elżbieta Pawłowska, Natalia Woźnicka Mediation as an alternative method of dispute resolution in criminal cases – theoretical aspects Tomasz Moll, Elżbieta Pawłowska, Natalia Woźnicka Mediation as an alternative method of dispute resolution in criminal cases – practical aspects Izabela Jankowska-Prochot Zagrożenie ustawowe bliskie sankcji absolutnie oznaczonej a zabójstwo w polskim prawie karnym Paweł Falenta Kwalifikowanie znamion przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci na tle wybranych orzeczeń sądowych Karolina Szczecińska-Przybułek Pobicie jako element przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności Justyna Omeljaniuk Doprowadzenie do samobójstwa – art. 151 kodeksu karnego z 1997 r. – wybrane aspekty prawne przestępstwa Joanna Paździor Zabójstwo eutanatyczne w świetle obowiązujących regulacji prawnych Część II: ASPEKTY KRYMINOLOGICZNE, Izabela Bentkowska-Furman Przestępczość kobiet w teoriach socjologicznych. Wybrane zagadnienia Radosław Hrynkiewicz Complementary activities of the Police in fighting and preventing the drugrelated crime Justyna Matynia-Kłos Problem prawidłowego zakreślenia okresu porodu a jego wpływ na poprawną kwalifikację czynu zabronionego jako dzieciobójstwa Michał Ignasiak Kilka refleksji na temat stanu silnego wzburzenia sprawcy przy przestępstwie zabójstwa (art. 148 § 4 k.k.) Marcin Muszyński Odpowiedzialność karna twórcy maszyny wyposażonej w sztuczną inteligencję Izabela Kułak Zamachy na nietykalność osobistą dyplomatów i placówki dyplomatyczne – aspekty kryminologiczne Część III: ASPEKTY KRYMINALISTYCZNE Magdalena Kruczek Instytucja biegłego w procesie karnym – wybrane aspekty Katarzyna Razarenkow, Aleksandra Szymczak Analiza właściwości włókien pod kątem ich przechowywania w aspekcie kryminalistyki Karol Bajda Possibilities of using polygraphic research in cases involving events involving stadium hooligans Rafał Bieniek Ślady traseologiczne na miejscu zdarzenia, czyli krok po kroku do przestępcy Weronika Klatt, Maciej Walat Przestępczość narkotykowa oraz zjawisko narkotykowych środków zastępczych w Polsce – wybrane zagadnienia Dorota Semków, Kamil Trojnar Prawnokarna oraz kryminalistyczna problematyka przestępczości narkotykowej w kontekście bezpieczeństwa publicznego. Aspekty teoretyczno-empiryczne, Zakończenie, Conclusion

Skip to content